Tuesday, February 9, 2016

నా కథ నాయకులూ 1: బాల శివాజీ - గో రక్షణ


శివాజీ వయస్సు అప్పుడు 12 ఏండ్లు. ఒక్కరోజున అతడు బీజాపూర్ రాజమార్గం మీదుగా వెళ్తున్నాడు. శివాజీ ఒక్క దృశ్యం కంటపడింది, ఒక కసాయివాడు ఒక గోవును చంపే ప్రయత్నం లో ఉన్నాడు . ఆ గోవు భయం తో అటుఇటు పరిగెత్తుతుంది . కసాయి వాడు దాన్ని కర్ర తో కొట్టి అదుపు చేయాలి చూస్తున్నాడు .

గోవు ను తల్లి గా ఆరాదించే హిందువులు అసహయులై తలలు వంచుకొని దుకాణాల లో కూర్చొని  ఈ దుర్మార్గపు చర్య ను నిస్సహాయంగా చూస్తున్నారు. బాల శివాజీ ఈ దురగాతని సహించలేక పోయాడు . వెంటనే తన ఓర లో నుండి ఖడ్గం తీసి ముందు కు లంగించి కసాయి వద్ద కు వెళ్ళాడు . తన ఖడ్గంతో కసాయి తో తలపడి గో మాత మెడ కు ఉన్న త్రాడు ను కోసివేశాడు ,  ఆవు పారిపోయింది.

 శివాజీ దాడి లో ఆ కసాయి వాడు చనిపోయాడు . ఈ వార్త దావానం లా రాజ్యం లో వ్యాపించింది . బీజాపూర్ సుల్తాన్ దర్బార్ లో ఫిర్యాదు చేయబడింది . నవాబు క్రోదం తో వూగిపోయినాడు . రాజ్యాన్ని కి ప్రమాదం గ ప్రమాదం గ తయారవుతున్న తన కొడుకు ని బీజాపూర్ నుండి పంపివేయాలని నవాబ్ శివాజీ తండ్రి ని ఆదేశించాడు .

శివాజీ బీజాపూర్ ను వదిలిపెట్టాడు, కాని హిందూ సమరాజ్య స్థాపన స్వప్నాన్ని మాత్రం వదిలి పెట్టలేదు . దానిన్ తన హృదయం లో బద్రపర్చుకున్నాడు , కొన్ని సంవత్సరాలు తరువాత ఆ రోజు రానె వచ్చింది. ఏ రాజ్యం నుండి పంపివేయబద్దదో ఆ బీజాపూర్ సుల్తాన్ శివాజీ మహారాజ్ ను తన రాజ్యం లో స్వతంత్ర హిందూ సామ్రాట్ గ గుర్తించి ఆహ్వానించాడు.  శివాజీ మహారాజ్ ఏనుగు ఫై ఊరేగుతూ బీజాపూర్ దర్బార్ లో ప్రవేశించాడు. సుల్తాన్ ముందుకువచ్చి స్వగతం పలికి శివాజీ ముందు శిరస్సు వంచాడు.

ప్రపంచం వంగుతుంది, వంచే వాడు కావాలి ( దునియా ఝుక్తి హై , ఝుకనేవల్ల చాహియే)

Wednesday, January 27, 2016

Agonizing story of a Gau-Mata demanding justice.

This is Heart Breaking story of a ‪#‎GauMata‬ . The story which is popular among the locals is that the killer bus has killed its months old calf in an road accident, since then Gau-Mata demanding justice, regularly protest in front of the killer bus and stops it. This incident happened in Sirsi town , North Karnataka.
Jai Gau Mata !!!

Tuesday, January 19, 2016

Dalit scholar suicide in UoH: What really happened at ‬University of Hyderabad.


What really happened at University of Hyderabad. Detailed link attached.

Summary : ASA, Ambedkar students association organises pro Yakub protests on campus. ABVP organises another protest opposing it. To pre-empt it, ABVP student leader is attacked in his room. He undergoes surgery. Dalit students union condemns violence by ASA.
Univ puts up enquiry commission. Executive council indicts 5 students for violence and suspends them. A student commits suicide and lo it becomes Dalit vs. non-Dalit issue. Media pounces, Owaisi enters scene to create more fissures. This is called " aag ko hawa dena".

For detailed report ===>>> http://www.niticentral.com/2016/01/18/hyderabad-university-suicide-detailed-report-339960.html

Content : Hindu Jwala

Friday, January 8, 2016

Meet the RSS - Seva Bharati leader who changed fortunes of a Muslim villageVillagers in Jharkhand’s Hafua say he is a befitting example to contradict those who equate the Rashtriya Swayamsevak Sangha (RSS) with the terror group Islamic State and its leaders with terrorists.

His contributions towards the progress of the Muslim-dominated village and bringing its once crime-inclined youth into the mainstream dwarf those of several Muslim leaders, social workers and politicians. It is this selfless service over the past two decades that invariably makes the local youth respect him.

Meet Siddhi Nath Singh, RSS kshetriya sanchalak or the regional head for Bihar and Jharkhand and the chairperson of RSS’ social development wing, Rashtriya Seva Bharti. Singh, a resident of Jharkhand’s electricity hub Patratu in Ramgarh district, has been imparting free skill training and creating livelihoods for the youth of hundreds of villages across the country at his firm Kalpataru.
But what makes the engineer-turned-entrepreneur different from others is the devotion with which he remains involved in changing the lives of every youth in Hafua, with a population of approximately 1,000 people, around 70 km north of capital Ranchi.

Some two decades back, a mere mention of Hafua used to alert the police and intelligence agencies. Majority of those involved in bank robberies and snatching incidents in Ramgarh and Ranchi were traced to this village. Children did not go to school and elders never worked in the fields even though most of them had vast tracts of land in their names.
Men picked up fights with anyone over trifles and exerted their supremacy in the region.


It was during one of his sojourns to the village, while researching on storage of rain water, that 68-year-old Singh came across a few parents who were worried about the future of their teenage children.

“I met the youth and saw the spark in their eyes. They had everything barring education and proper guidance. I invited them to my engineering firm and trained them. Soon they were repairing heavy machines with ease,” Singh said while interacting with a fresh batch of boys from the village.
Over the last 15 years, Singh has provided skill training to no less than 150 Hafua men, who are now working across India and in the Gulf, earning handsome salaries. Their children now go to schools and the living standard of their families has also improved.

Afzal Ali, 38, trained as a welder with Singh’s firm and is now working with Adani Group in Gujarat earning a salary of Rs. 15,000 per month. Taslim Ansari, trained as a fitter, works with Hindalco in Renukoot.

Lauding them, Singh said, “Hafua boys are gifted. Give them a problem and they will solve it. I only routed their energy in the right direction.”

And in return they have nothing else, but, praise for Singh.
“Hafua residents do not have any criminal case for the last 10 years. We are now earning with dignity and living with pride,” said Zubair Ahmad, who has been working with the RSS leader’s firm for the last 12 years.

For Janisar Ansari, a class 10 student at Saraswati Vidya Mandir, Singh is like a god. “He is meeting all my expenses. I want to crack IIT and become the first engineer from my village,” he said.
Lal Mohammad Ansari, a landlord and whose five sons have been Singh’s students, said that he stands as an epitome of religious harmony at a time when some feel that the country has grown intolerant.

Hindustan Times