Friday, February 21, 2014

Telangana , 29th State of Indian Republicనిజమే , పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు , బానిస సంకెళ్ళు తప్ప .... 
తెలంగాణా రాష్ట్రం ఏర్పడాలన్న మా కల నిన్న పార్లమెంట్ ఆమోదం తో నెరవేరింది . ఆరు దశాబ్దాల మా కల సాకారమైంది . ఇది మా గెలుపు సీమంద్ర ఓటమి ఎంత మాత్రం కాదు . ఉద్యమంలో గెలుపు ఓటములు ఉండవు , హక్కుల సాదన మాత్రమే ఉంటది . ఈ పోరు తో మా స్వపాలన , స్వాలంబన హక్కులను సాదించుకున్నము . ఆరు దశాబ్దాల బానిసత్వ పాలనా నుండి విముక్తి పొన్దినాము . 

ఈ వ్యాసం రాస్తుంటే పోరు బాట స్మృతులు గుర్థుకస్తున్నయి , కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతున్నయ్ , జ్ఞాపకాలు ఒక్కొకటి గుర్తుకస్తున్నాయి . ఒక కల కని , అ కల కోసం పోరు చేసి అది మన కళ్ళ ముందు సాకారము అవుతుంటే ఆ ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు .

తెలంగాణా సాదన తో నా జీవితం లో ఒక్క పెద్ద శకం ముగిసింది , ఎందుకో ఈ రోజు వెనుకకు తిరిగి జీవితం లోని ఇప్పటి వరకు అనుభవించిన కష్ట సుఖాలు , సాఫల్యాలు వైఫల్యాలు బ్యరెజి వెసుకోవలని అనిపిస్తున్నది . ఈ ఆనంద వేల అన్ని గుర్తుకు వస్తున్నాయి , కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించా బడుతున్నాయి . అప్పుడప్పుడు జీవితం లో ఆగి పాత జ్ఞాపకాలలో సేద తీరాలి . నాకు తెలిసినంత వరకు మనస్సు కు జ్ఞాపకాలే స్థిర ఆస్తులు . ఈ రోజు నా ఆ ఆస్తుల లెక్క కట్టాలని అనిపిస్తుంది .

అమ్మాయి ప్రేమ లో పడ్డ ప్రేమికుడు ఎలాగయితే తన మొదటి చుంబనం , మొదటి కౌగిలి మర్చిపోడో , అలాగే ఉద్యమ బాట పట్టిన ఉద్యమకారుడు కూడా తన మొదటి నినాదం , తన మొదటి పోరు అడుగులను ఎన్నటికి మరవలేదు . ఉద్యమకారుడు కూడా ఒక్క ప్రేమికుడు లాంటి వాడు , తన ప్రెమ కోసం ప్రేమికుడు తన జేవితము లోని అన్ని నిస్వర్దముగ దారపోసినట్టు ఉద్యమకారుడు కూడా తను నమ్మిన అ లక్ష్యం కోసము తన జీవితాని పోరు బాట కు అంకితం చేస్తాడు . ఇవన్నీ మదురమైన జ్ఞాపకాలు , మనసును అహ్లదపరిచెయవి , గుండె ను నిబ్బరంగా ఉంచేవి . నేను చెప్పే ఈ అనుబుతులు ఊహ కు అందనివి , ఇవి అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది .

నేను రెండు అనుభవించాను , వాటి లో ఉన్న కష్ట సుఖాలను ఆస్వాదించాను . ఇవి నాకు జీవితాన్ని ఒక్క కొత్త కోణం లో చుపించినయి , నేను నా జీవితము లో పెద్దగ సాదించింది ఏమి లేదు , కాని ఇవి నేర్పిన గునపాటలు లెక్క కట్ట లేనివి , వాటిని అక్షర రూపం లో పెడితే ఒక భాండాగారం అవుతుంది .

ఈ ఆనంద హెల ఏమేమో రాయల అని అనుకున్న , కని ఏమి రాయలి , ఎక్కడి నుండి ప్రారంబం చేయాలి అర్ధం కావట్లేదు . అందుకే రాయటము ఆపేసి గుర్తుకు వస్తున్నా ఆ మధుర జ్ఞాపకాల్లో సేద తీరుత .

తెలంగాణా అమర వీరులకు జాతీయ విప్లవ జోహార్లు !
ఈ విజయం మా త్యాగధనులకు అంకితం !!
జై తెలంగాణా !!!

Friday, February 14, 2014

Attack inside Parliament by Seemandhra Terrorist MPs is War against India.Seemandhra Plutocrats have declared WAR against India. Indian Parliament was attacked again, this time its from inside , not Pakistani terrorists but by Seemandhra Terrorist MPs. This incident has lowered the dignity of Indian Democracy in the eyes of other Nations . World must be laughing at us seeing anti-National acts of Seemandhra MPs

The perpetrator of crime Seemandhra MP Lagdapati Rajgopal is still moving free . Its beyond my comphrension why he is not detained by the Police for the crime . It was not just the Pepper Spray but it was an dreadful intention to kill fellow Parliamentarians inside the House. This kind of incident i feel might not have happend in any country .

Knowing very well the nature of Seemandhra Terrorists , I on Thursday morning has tweeted on Twitter that Seemandhra MPs shud be strip searched for Weapons . If and only if Parliament Security has take the advice that poured from Telangana people seriously then they wud have succeeded in thwarting attack inside Lok Sabha.

MP Lagdapati Rajgopal with his various acts has proved time and again that he is very dangerous and threaten the fragile civil society . As a perpetrator of the crime of waging war against the Nation he shud be arrested immediately . A special court shud carry on the trial . If Afzal Guru can be hanged for being a conspirator for Parliament attack so shud be the MP Lagdapati Rajgopal for being the perpetrator of crime .

Yesterday Morning i expected violent incidents in Parliament . I adviced Delhi Police on Twitter to aim their Guns at the Head of those who are hell bent to disturb the peace in Parliament and pull the trigger . Show no mercy on those who belittle our own constitutional institutions . There have been 100s of fake encounters in India , if Police has shot down the terrorist MPs in an encounter , one Billion Indians would have cheered them .

These perpetrators shud not be allowed to go scot free. They shud be handcuffed and paraded on Parliament street . A special court shud be formed and they shud be hanged publicly from lamp post. THus a strong message shud be passed to any one who fancy themselves of doing such treacherous acts.

The attack on Parliament by Seemandhra terrorists has made the Nation stand united and condemn regional violence in one voice. This incident has also made Armed Forces to face the reality that Terrorism is not just an cross-border one but now have one such new terrorism which is home grown . New tactics and Iron hand shud be used to weed out new Seemandhra terrorism

I want to count how many educated people from Seemandhra region will support this terror attack on our Temple of Democracy. this incident has yet again shown the cruel and dangerous nature of Seemandhra mindset. The sadful incident has proved that Seemandhrites to protect their hegemony will not hesitate to wage War against their own Country. Billion people have witnessed the treacherous anti-national acts as it unfolded int the Lok Sabha.

Nation was aghast to see Seemandhra MPs attack on the most prestigious symbol of Indian Democracy. This new kind of Terrorism profounded by a particular region and executed by Buzi-Politticans . People and Armed Forces are aware of Terror threat unleashed with the support of Pakaistani ISI . but little no one had expected that our own Seemandhra MPs will carry terror attack on Parliament.

This Seemandhra terror attack has unmasked the "rakshasa' nature of that particular region. The manner in which Seemandhra Terrorist MPs tried to assasinate fellow Parliamentarians and Lok Sabha Speaker to twart introduction of Telangana bill has shocked one and all.

This tragic incident has given enough hints that a new home bred terrorism has taken its roots , its called Seemandhra Terrorism. And these regional Terrorists have become greater threat to our values and Indian Democracy. If this Seemandhra terrorism is not curbed with iron boot then it will give rise to many such terror activities in other regions and thus jeopardise the National integrity .


Knowing very well the nature of Seemandhra Terrorists , I on Thursday morning has tweeted on Twitter that Seemandhra MPs shud be strip searched for Weapons . If and only if Parliament Security has take the advice that poured from Telangana people seriously then they wud have succeeded in thwarting attack inside Lok Sabha..

MP Lagdapati Rajgopal with his various acts has proved time and again that he is very dangerous and threaten the fragile civil society . As a perpetrator of the crime of waging war against the Nation he shud be arrested immediately . A special court shud carry on the trial . If Afzal Guru can be hanged for being a conspirator for Parliament attack so shud be the MP Lagdapati Rajgopal for being the perpetrator of crime .
 
Yesterday Morning i expected violent incidents in Parliament . I adviced Delhi Police on Twitter to aim their Guns at the Head of those who are hell bent to disturb the peace in Parliament and pull the trigger . Show no mercy on those who belittle our own constitutional institutions . There have been 100s of fake encounters in India , if Police has shot down the terrorist MPs in an encounter , one Billion Indians would have cheered them .
 
These perpetrators shud not be allowed to go scot free. They shud be handcuffed and paraded on Parliament street . A special court shud be formed and they shud be hanged publicly from lamp post. THus a strong message shud be passed to any one who fancy themselves of doing such treacherous acts.

The attack on Parliament by Seemandhra terrorists has made the Nation stand united and condemn regional violence in one voice. This incident has also made Armed Forces to face the reality that Terrorism is not just an cross-border one but now have one such new terrorism which is home grown . New tactics and Iron hand shud be used to weed out new Seemandhra terrorism

I want to count how many educated people from Seemandhra region will support this terror attack on our Temple of Democracy. this incident has yet again shown the cruel and dangerous nature of Seemandhra mindset. The sadful incident has proved that Seemandhrites to protect their hegemony will not hesitate to wage War against their own Country. Billion people have witnessed the treacherous anti-national acts as it unfolded int the Lok Sabha. 

Nation was aghast to see Seemandhra MPs attack on the most prestigious symbol of Indian Democracy. This new kind of Terrorism profounded by a particular region and executed by Buzi-Politticans . People and Armed Forces are aware of Terror threat unleashed with the support of Pakaistani ISI . but little no one had expected that our own Seemandhra MPs will carry terror attack on Parliament. 

This Seemandhra terror attack has unmasked the "rakshasa' nature of that particular region. The manner in which Seemandhra Terrorist MPs tried to assasinate fellow Parliamentarians and Lok Sabha Speaker to twart introduction of Telangana bill has shocked one and all. 

This tragic incident has given enough hints that a new home bred terrorism has taken its roots , its called Seemandhra Terrorism. And these regional Terrorists have become greater threat to our values and Indian Democracy. If this Seemandhra terrorism is not curbed with iron boot then it will give rise to many such terror activities in other regions and thus jeopardise the National integrity .


Thursday, February 6, 2014

Andhraites will catch your hair if not will fall at your feet and beg.


Nearly 20 TDP MLAs fell at the feet of  Union Minister Jairam Ramesh pleading him not crate Telangana state. This Drama bought laughs all around . If at all these Seemandhra zealots are for United-AP then they should reach to Telangana masses and convince them to stay with them .

Telangana state was first announced in year 2009 , one would like to know what efforts did Seemandhra leadership did since then to convince Telangana natives against bifurcation. Instead of reaching to separate state protagonists , Andhraites used police force to crush the movement brutally. How can natives forget those 100's of tear gas shells and rubber bullets fired at Osmania University Students.

If at all these Seemandhra TDP leaders who fell at the feet of Union Minister are committed towards United-AP then they should first go and catch balls of TDP President Chandrababu Naidu for supporting Telangana formation.

Wot happened to your Telugu Pride ??? The above PIX tells the mentality of  Seemandhraites. Their cunningness is such that, if possible they will catch your hair and crush your head on the ground , if not they will fall at your feet and beg. The Pix also narrates how Seemandhraite future is going to be once Telangana state is formed . They again have to fall on our feet for their survival. Earlier too in late 50's they fell on feet of our Forefathers to enter Telangana for livelihood .

Yup Karma Haunts.

Tuesday, February 4, 2014

Ekal Vidyalaya : A Peoples Movement In Tribal Region .


Do you know Swayam Sewaks under the banner "Ekal Vidyalaya" ( www.ekal.org ) runs 51,571 Single Teacher Schools, educating 14,85,291 poor students in rural India. Education for these poor children is free of cost , all Ekal schools are run on donations given by people like you.

Apart from Free education , Ekal-Swayamsevaks educate Villagers about Healthcare such as Personal Hygiene , Nutrition and Sanitation . Another goal of Ekal Swayamsevaks is to make Villagers self reliant , they teach them about vermi-compost , water management , cattle care & plantation.

The Ekal Vidyalaya Foundation (EVI) of India and America are working earnestly, hand in hand , to help raise the funds necessary to build 100,000 non-formal schools acroos the tribal belt of India by 2015 .

For more Info check www.ekal.org .