Friday, May 21, 2010

AP DGP sees Lord Shiva in Homam fire

DGP Girish Kumar sees Lord Shiva in Homam fire .
(Pic quality is poor)

Source - Andhra Bhoomi

శ్రీకాళహస్తి, మే 9: శివుడు సర్వాంతర్యామి అంటారు. విషయాన్ని నిజం చేస్తూ శ్రీకాళహస్తిలో నిర్వహించిన చండిహోమం మంటల్లో శివుని ఆకారంలో నృత్యం చేస్తున్నట్లుగా అరుదైన శివతాండవ దృశ్యాలు దర్శనమిచ్చాయి. దృశ్యాలకు రాష్ట్ర డిజిపి గిరీష్కుమార్ కుటుంబం సాక్షిగా నిలిచింది.

2008
లో అడిషినల్ డిజిపిగా ఉన్న గిరీష్కుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులతో శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో చండిహోమం చేయించారు. హోమానికి సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా చిత్రీకరించుకున్న గిరీష్కుమార్ కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్కు వెళ్లిన తరువాత తాము తీసుకున్న ఫోటోలను ప్రింట్లు వేయించారు. అందులో ఒక ఫొటోలో త్రిశూలం ధరించిన శివుడు, తలపై గంగతో శివతాండవం ఆడుతున్నట్లు అరుదైన దృశ్యం కన్పించింది. నేపధ్యంలో ఆదివారం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని అనంతరం శ్రీకాళహస్తికి వచ్చిన ఆయన ఇఓ శ్రీరామచంద్రమూర్తి సమక్షంలో అప్పట్లో తమకు చండీ హోమం చేసిన అర్చకులు బాలసుబ్రమణ్యంను పిలిపించారు. తన వెంట తెచ్చుకున్న ఫోటోను అర్చకులకు, మీడియా ప్రతినిధులకు చూపించారు. అర్చకుడు బాలసుబ్రమణ్యంతో మాట్లాడుతూ ఎంతో పవిత్రంగా చండీహోమాన్ని మీరు నిర్వహించడంతో పాటు తాము కూడా ఎంతో భక్తిశ్రద్దలతో ఆచరించడంతో శివుడు కరుణించి ఇలా తన రూపాన్ని చూపించినట్లు తాను భావిస్తున్నానని అన్నారు. చిత్రాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు ఎగబడ్డారు. అయితే డిజిపికి ఉన్న సెక్యూరిటితో భక్తుల చిత్రాన్ని తిలకించేలేక పోయారు. చిత్రాన్ని పెద్ద ఫొటోగా వేయించి ఆలయ ప్రధాన ద్వారంలో ఏర్పాటు చేసి భక్తులందరూ తిలకించే ఏర్పాటు చెయ్యాలని పలువురు కోరుతున్నారు.

Friday, May 14, 2010

Lok Satta JP tastes Telangana heat in USA.India or USA anti-Telanganites witness the wrath of T-Warriors.

In the video JP is saying that there is no organized descrimination. can answer the following are not organized descrimination:Setting up and expanding the power plant in Kadapa with 660 MW in three stages and only 220 MW power plant in Ramagundam (which was established before the merger of TG with Andra) and no expansion planned, even though ample of water and coal available there. But the coal is moved to kadapa and power is produced there.the relocation of Nagarjuna sagar project to the current location from the actual location planned in Hyd. state?

Diversion of Krishna water to Rayalaseema disctricts and not providing water to Palamur and Nalgonda? Usage of Singur water to Hyd instead of using Krishna water?Stressing on Polavaram (for the purpose of 3rd crop in coastal districts) and not taking proper action on Pranahita chevella, which would be helpful to provide water in many TG disctricts?


Diversion of funds to Andra for development? Selling HUDA and other TG lands and investing in Andra.and many more. Leave all this, JP himself has discrimination in his mind. He is projecting that TG is more developed than Andra by comparing % of growth. Even a school boy can understand whether a % growth gives the correct picture when comparing two things?


JP, as u r saying corruption is the cause for all probs, then fight only on that don’t come in the way of TG. Don’t talk on TG and give irrelavant reports. What a argument u have, u want 23 district govt.s but don’t want two separate stategovts? Idiotic. 
Ravi-

Sunday, May 9, 2010

Mother's Day got commercializedWhy do I need a particular day to wish my mother ? Every day of mine is for her . I'am nobody with out her, she bought me into this world. I'am made in her , I'am her flesh and blood. My religion thought me that God is manifested thru Mother, so honour mother as living Goddess and do not confine ur love for one single day. If you need an 'occasion' for celebration then celebrate her Birthday .

Sunday, May 2, 2010

Dollar Girl and her tantrum's


Confused Desi Girl and her obsession's with America .

Recently , I was talking to a Girl over phone, ( whom I know personally since ages ) who been in USA for few years, and now in India , who fascinates herself with NRI tag. As I don’t want to put her real name here, so, Lets now call her as "Dollar-Girl" .She seems to me like , One more confused Desi who lost touch with her roots , Whose Soul got harvested by the shining dollar . She eulogies of freedom available in USA, than in India, and she boasts about it lot. That freedom where none of US cities are safer after dawn , and stories of Mugging is a passe.


She goes in length about the freedom Women enjoys there in USA . As if in India we keep Women in Zoo cages . It looks like this "$-Girl" is taking her stay in USA a bit seriously. When $ rate bites the dust , so do will be her obsession's and tantrum's, that day is not far. This is my Prophecy , my prophecies never go wrong .


One more reason why she like USA is , Indian husbands help their wives in daily house hold chores there , while they shy to do in India . Point taken , but someone tell her what else can these Hubbys (Dhimmies) do . They have not much social life to chill .To get xtra income into family when they send their wives for work, then any one anywhere are supposed to help their spouces . If he eyes over her salary he got to bend ,kneel and act like pet dog . A survey ran on these Hubbys (Dhimmies ) prooved that just 2 years of their stay has changed their outlook altogether . Once a Vibrant young men in India , they are now turned Dumb , Boring, tasteless , suspicious , Wife beaters if not other wife snatchers and what not , look just few years of stay and what Dollar had made them …. “Dhimmitudes.”


One more point of Dollar-Girl , she spit venom saying Women are not respected much in India . Really ??? then I felt I shud organise a free trip for her to Taliban land , where women hide themselves from head to toe behind the Burqa .What freedom has done to American women . Its collapsing under Teen-Pregnancy and High Divorce rate . Theres not much thing called Family tradition left anymore. Freedom comes with responcibilty , without it leads to degradation.

If Dollar-Girl had forgot her well to do up bringing , lemme remind her that if theres any country which worships women then its India . Nowhere on this planet but only in India, Women is given a status of Goddess and worshiped . This is land of Lord shiva who gave away his half of body and soul to his wife Goddess Parvati . This is the land of Ramakrishna Parmahamsa who worshiped his own Wife as Goddess . This is the only land where female (Goddess) name is taken before the Male God … Viz: Radha-Krishna, Parvati-Parmeshwar, lakshmi-Narasimha . What more respect any Womenhood will demand . Its not just in Epics , I refreshed her memory how her own father on all Hindu festival days goes to her and touch her bare feet to take blessings . Have you seen in any country where Father touching Daugters feet to take blessings . This happens only in India .

Dollar-Girl feels that Indian husbands have to learn lot about from their USA counterparts . Really ??? Now, we have to learn lesson or two from these Bill Clintons , how to do a Lewinsky act , from Tiger Woods how to snatch others wives , from Tom Cruise who is now with his Thrd wife , Woody Allen who had affair with his adopted daugter and dumped his legally wedded Wife and Kids to Marry his Adopted daugter ???? No !! Thanks , we are better the way we are . Its not that these things don’t happen in India. Whenever such anti social things happen , it’s the Society which jumps in and sides with the victim and sees dicipline is enforced . Unlike USA , extra marital affair does not get celebrity status here .

Thanks Dollar-Girl , You can keep your White facination to yourself ,we Indian men are better off without those vulgar western traits .We are those who believe in “ I'am-A-One-Woman-Man” , threesomes , foursomes and those dirty orgies are not for us . Never to remind you about rising teen-pregnancy , breaking families, high divorce rate all this has drived America to the verge of Social destruction . Americans are sitting on one such volcano , it will blow up and take these Dollar-Girls too with it .

After a long talk when I try to reason with her over above points , she is reluctant and says Ok leave it , lets change the topic. LOL. She is not even ready for a civilised discussion, but talks about freedom . I think this Dollar -Girl need to pick up her ancient traditional values and xlpore her roots and look into it.