Wednesday, December 21, 2011

Curse Of Telangana

మాజీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి కుమారుడు ప్రదీప్ రెడ్డి నిన్న రోడ్డు ప్రమదమలో ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళాడు . కొడుకుని కొలిపోయిన ఆ తల్లి కి నా ప్రగాడ సంతాపం .

ఈ రోజు తన కొడుకు శవము ను చూసి కోమటిరెడ్డి పగలబడి ఏడుస్తున్నాడు ..... ఏడువు కోమటిరెడ్డి ఏడువు .... గుండెను బాదుకుంటూ ఏడువు ... గుండె పగిలేదాకా ఏడువు .... ఆ ఏడుపులో 700 మంది బిడ్డలను కొలిపోయిన తెలంగాణా తల్లుల పుత్రా శోకాన్ని కూడా ఒక్క సరి గుర్తు చేసుకో . ఆ తల్లుల కడుపు మంట కు మీ లాంటి రాజకీయ నాయకుల మోసపూరిత ఎత్తులే కారణం . నీకు పదవి ఉన్నపుడు , పోలిసుల తో , గుండాల తో తెలంగాణా విద్యార్దుల ఫై దమనకాండ సాగించావు .... ఆ ఫై ఆ విద్యార్దుల చావు కు కారణమయినావు . అట్టి బిడ్డలను ఉద్యమంలో కొలిపోయిన అమర వీరుల తల్లులు పెట్టిన " శాపమే " ఈ రోజు నీ కుటంబాన్ని వెంటాడి వెతదిడింది , నీకు పుత్రా శోకాన్ని మిగిలించింది .

వీడి లాగె రాజ్యదికరం ఉంది కాదని , డబ్బు మదం తో , మంది మార్బలం తో YS రాజశేకర్ రెడ్డి కూడా తెలంగాణా ప్రజలను భయబ్రంతులు చేసి , పేద రైతుల భూములు కబ్జా చేసి వారి జీవితాలతో ఆడుకున్నాడు , వారిని రోడ్డు పాలు చేసినాడు . ఆ తెలంగాణా పేద రైతులు పెట్టిన శాపానికి రుద్రకొండ అడువుల్లో కుక్క చావు చచ్చాడు . తెలంగాణా రాష్ట్రం తన పుట్టిన రోజు బహుమతి అని ప్రకటించి , ఇప్పుడు సాధ్యపడదు అని మొకం చాటేసి ఆ సోనియా గాంధీ నేడు కాన్సెర్ వ్యాది తో కొట్టుమిట్టాడుతుంది . నేడో-రేపు చావు కు దగ్గరలో ఉంది . ఆమె మోసం లో పాత్రదరుడైన హోం మినిస్టర్ చిదంబరం జైలు జీవితం గడిపేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు . తెలంగాణా తల్లుల గర్భ శోకాన్ని కారణమైన అందరికి సహజ శిక్ష పడుతూనే ఉంది . మోసాలు చేసి వంచించే వారికీ సహజ శిక్ష తప్పదు, అనే గొప్ప పాఠం ఈ గటనలు మనకు నేరుపుతున్నాయి .ఇది మిగితా తెలంగాణా ద్రోహులకు ఒక గుణపాటం కావాలి .

Tuesday, December 13, 2011

Understanding Indian Media

Another case of Media-Political bonhomie. Is Digvijay Singh comments and press statements basically sound bytes to increase media TRP's? Is this a case where media is paying politicians to make silly controversial statements to increase TRP's and provide pointless debating points? What ever it maybe, this exchange again is a tip of the iceberg on Media-Political nexus. Media in India has become completely unreliable to say the least.


How can we expect unbiased reporting when you share such bonhomie. No wonder media never reported Sheila Dixit corruption CWG even after being named in report .

How can we expect unbiased news from 
Indian Media ?
This is only tip of iceberg.

 Sachin Pilot of Congress & Barkha Dutt of NDTV . Are they celebrating media-politics nexus ?

Paid Media is not unfounded after all .

 

@Sowing seeds of Thought

Tuesday, December 6, 2011

December 6th : Ayodhya Liberation Day , Hindus Cleberate it as Shourya Diwas / Vijay Diwas

Proposed Sri Ram Mandir @ Ram Janma Bhoomi , Ayodhya 
by Vishwa Hindu Parishad.

As per historians, since 1528 there have been at least 76 armed conflict in which over 300,000 Hindus sacrificed their lives to restore the Ram Janma Bhoomi temple.

Summary of these conflicts is as follows:
1. Babar's reign (1528-1530) - Hindus launched 4 attacks in which 100,000 people were killed.
2. Humayun's reign (1530-1556) - Hindus launched 10 separate initiatives to regain control.
3. Akbar's reign (1556-1605) - Hindus fought 20 battles.
4. Aurangzeb's reign (1658-1707)- Hindus fought 30 battles. One such battle was led by Guru Gobind Singh in which Aurangzeb?s army was defeated.
5. Four years later, Aurangzeb?s again attacked Ayodhya and regained control after killing 10,000 Hindus.
6. Sahdat Ali (1798-1814) - Hindus fought 5 battles.
7. Nasir-uddin Haidar (1814-1837) - Hindus fought 3 battles.
8. Wajid Ali Shah (1847-1857) - Hindus fought 2 battles.
9. British Rule (1912-1934) - Hindus fought 2 armed conflicts.

Hindus never gave up on one of their holiest places. Hence the only conflict free periods were when they were allowed to worship inside the disputed structure. For example, in order to avoid further conflict, during the latter part of his reign Akbar allowed Hindus to build a platform known as 'Ram Chabutra', and to install and worship images of Ram Parivar in the so called Babri compound. This practice was later opposed by Aurungzeb which resulted in most battles for the control of the shrine during his reign.

In 1751 A.D. Maratha Sardar Malhar Rao Holkar after defeating the Pathans in the plains of Ganga and Yamuna, asked Nawab Safderjang to hand over Ayodhya, Kashi and Prayag to the Peshwas. In a letter dated February 23, 1756, Nanasaheb Peshwa asked Sardar Scindia to annex Ayodhya and Kashi as

the handover of these holy places was already promised to Raghoba Dada by Suja-uddoula.
Later in 1789 A.D. Sardar MahadJi Scindia did annex Ayodhya, Mathura and Kashi, but due to his untimely demise was not able to restore the temples of Ram Janma Bhoomi, Krishna Janma Bhoomi and Kashi Vishweshwar back to Hindus.

Joseph Tieffenthaler (1710 - 1785), an Austrian Jesuit priest toured Oudh (Ayodhya) region between 1766 and 1771 A.D. His account of Indian History and geography was translated and published in French in 1786 A.D.

Tieffenthaler states 'The Emperor Aurungzeb destroyed the fortress called Ramkot and built at the same place a Mohammedan temple with 3 domes. Others say that it has been built by Babar. One can see 14 columns made of black stone .. which bear carvings ... Subsequently Aurungzeb, and some say Babar destroyed the (heathen) place in order to prevent heathens from practicing their ceremonies.
However they have continued to practice their religious ceremonies in both the places(inside the 3 domed Babri structure and the compound), knowing this to have been birth place of Rama, by going around it 3 times and prostrating on ground".

According to the British records by Thornton (1854 A.D.) and Carnegie (1870 A.D.) till 1855 A.D. Hindus continued to worship Ram in the 3 domed structure. During the First War of Independence of 1857 the local Muslim leader Amir Ali persuaded the Muslims to finally hand over the disputed place to Hindus and jointly fight with the British.

However the British won the War of 1857 and Amir Ali and Hindu leader Baba Ram Charan Das were publicly hanged from a tree near the Ram Janma Bhoomi.

The British subsequently put a railing wall between Babri structure and the courtyard and separated the Muslim worshipers who got the Babri structure and Hindus had no choice but to do puja outside in the courtyard. Hindus continued to worship at the disputed structure and never gave up struggle to regain control of Ram Janma Bhoomi since 1528.

Recent History - 1934 thru 1992 :
In 1934, during the armed conflict between Hindus and Muslims the Babri structure was damaged. Since 1936, the Babri structure was an abandoned building and did not function as a community mosque for local muslims. There is no evidence of any Mutawalli or Imam or Muazzin or Khatib or Khadim having functioned as the mosque management as such for the up keep and maintenance of the 'mosque'.

A Waqf report dated September 16, 1938 showed 'Syed Mohammad Zaki' as a Mutawalli. But later the District Waqf Commissioner found that Mutawalli Zaki was a Shia, an opium addict and most unsuited for the duties of a Mutawalli. Meanwhile the Sunni Waqf Board claimed that Babri mosque was under its control.

A report dated December 10, 1949 by the Waqf inspector Mohammad Ibrahim, to the U.P. Sunni Central Board of Waqf, states that 'due to the fear of Hindus and Sikhs? NO ONE OFFERED NAMAZ IN THE SAID 'MOSQUE'.

On December 23, 1949 the image of 'Ramalalla' appeared in the disputed structure and Hindus resumed prayers and worship inside. On December 29, 1949 Additional Magistrate Markandey Singh confiscated the building and handed over the posession to Priya Dutta Ram as Receiver, who assumed charge of the same on January 5, 1950.

After almost 12 years, on December 18, 1961 the Sunni Waqf Board filed the law suit seeking the possession of the disputed structure. This law suit was liable to be dismissed since the then prevalent statute of limitation for property takeover of 6 years had already passed.
Since December 23, 1949 there have been daily Hindu prayers and worship at the Ram Janma Bhoomi Temple. Yet, Babri was not a functional Mosque, and it has been a functional temple for atleast 42 years.

"Mosques built after destroying temples are the sign of slavery and Muslims should hand over the same to Hindu Society" -Mahatma Gandhi in 'Navjeevan' dated July 17, 1937. "Hindus profess secularism because they are cowards and are afraid of Muslim countries." - Syed Shahabuddin - Convenor of Babri Masjid Coordination Committee (BMCC) in 'Sunday' dated March 20, 1983.
On April 7-8, 1984 the Dharma Sansad (religious congregation) took decision to launch a movement for replacement of the existing mosque-turned temple with a proper temple structure.

Options offered by Hindu Leadership:
Prior to December 6, 1992 Hindus had offered following options: Muslims should hand over the Babri structure as a goodwill gesture to Hindus. The unused Babri mosque has no religious significance to Muslims what so ever, (since as per the administrative officials in Faizabad, Of the 26 Mosques in Ayodhya region just half are in use for offering namaz and the rest are in a bad shape), hence this is not an unreasonable request. If that is not acceptable, then this nonfunctional mosque should be relocated.

Hundreds of mosques in other Islamic countries have been relocated for minor reasons such as road expansion. So there is ample precedent for it. Since the location of Ram Janma cannot be changed the temple cannot be moved. If the superstructure is important to the Muslims then it can be relocated to another site, the way Abu Simbel temple in Egypt was moved out of the way of the Aswan Dam. Hindus will bear all the relocation expenses.

India has demonstrated technology for this operation since recently 800 year old Kudavelli Sangameshwara temple in Andhra Pradesh was taken apart and rebuilt 600 meters from the original site. Some Shia leaders had agreed to the latter plan. However to the prominent Muslim leadership (BMCC and BMAC) all such proposals were futile. The biggest concession they were willing to make was to allow a Ram temple next to the Babri structure (meaning the sign of Muslim conquest will continue to look down upon the temple, as an insult to Hindus).

The events of December 6, 1992 should be viewed in light of these facts. 

The above article was taken from www.ayodhya.com

Thursday, December 1, 2011

My Confusion on FDI in Retail Sector


Iam reposting views i shared with my friend on my Facebook over allowing 51% FDI in retail sector . Mariappan is former student of IISc Banglore and Senior Scientist with GoI. He lives in Banglore.

Govt has okayed 51% FDI in Retail sector, since then Parliament is stalled. Every one had an opinion either in its support or against and it led to a Chaos everywhere . So I thought like any Aam-Admi , I too shud have an Opinion on FDI. For last 4 days had studied extensively abt FDI in retail sector , more i studied, more i got confused. So i decided to stay Neutral on the subject. What iam 'awe' at opening FDI is the manner it was bought in with out proper debate. If FDI is so beneficial to Farmers then why restrict it to just 51% , it shud have been opened to 100% entry. Prime Minister MMSingh says it is pro-reform policy , if it so why did he opposed in 2003 when BJP wanted to open FDI to 26% ?? Bottom Line is, its all game plan of Congress to divert the attention of Public from Inflation, JanLokpal , Chidambarams invovement in 2G scam etc...
Was allowing FDI in Retail sector a greater slap by MMSingh on the face of SoniaG ? Atleast Iam convinced. Much to the shock of Madame, MMSingh ignored Sonia & Congress and moved ahead with FDI . Now Sonia is left with no choice but follow footsteps of MMSingh. Off-late there was Buzz that SoniaG planning to replace MMS with AK.Antony or Meira Kumar . PM has cleverly knocked hornet nest , which will keep him in chair for some more days. Sonia used Sanjay Singh to show her displeasure towards MMSingh's FDI and also Anthony to make Kerala Cong  pass a resolution against FDI. Sonia can show her dissent but now can not replace MMSingh as long as he enjoys support of allie parties . I feel MMS is no more a Puppet Prime Minister , who dance to Sonias tune. The only way she can make MMS resign is , show the carrot and promote, make him President of India in 2012.
 If Retail American Giants like WALMART cudnt save American Farmers & American economy , how wud its entry into India be helpful to our Farmers ??  I was shocked when i read that in India every year 40 % of produced food grains/ Veggies/Fruits get destroyed coz of non availability of secured Godowns and Cold Storages . With FDI investments pouring in we mite see big leap in num of Cold storages coming up in rural side. Thats one encouraging point in opening up FDI in retail sector. Do you know most of the food grains are damaged by Rats ??
  Building Cold Storages is not at all complicated one , it does not need Rocket Science to build one. Then knowing 40% loss of Food Grains.Veggies , why dint our govt encouraged farmers to build the plants ? Or is it that Indian Farmer believe in traditional storage rather than taking his harvest to cold storage ?? In any case, loss of 40 % food grains is not pardonable.

Why oppose 51% opening of FDI in retail market, when we see Chinese goods are dumped cheaply into market. When we cudnot stop cheap Chinese products , then why oppose when Billions of US$ are waiting to come into country's retail industry ?? These incoming US$'s may give boost to Indian economy and arrest Inflation. 

Cheap Chinese products are manufactured in China and dumped in Indian Market , thus they are not investing in Indian market and moreover they are depriving us from employment. This is serious issue and shud be dealt seriously. Maybe opening up FDI in retail market will arrest of Chinese Products into Indian market. 

If 51% FDI is allowed in Retai Industry , we will see exit of millions of Small traders from market. Thats really bad , but we protected them for last 60 years , how long do they need protection. Even after 6 decades of State protection , if they cant stand on their own and fight then whom wud they blame?? . Its saddening but this the truth about Indian traders.

What angers me about Indian retail trader is despite the state protection wot did they done for the society. They never do proper billing , evade taxes , rob costumers with high rates . And above all wot troubles me is Indian trader plays with customers health by doing Adulterationin food items. Show me one Kirana store or Sweet shop anywhere which doesnt do Adulteration ??? As i write this, my Blood is boiling remembering their Adulteration acts. Feel like Cursing them.

Mariappan: Raj, pour as much angst you have against the indian traders, but what makes you think Walmart or any other foreign retailer is going to be better? They will bring in BT modified untested foods in the market, they would undercut the indian traders to begin with and when the indian trader is driven out of the market, they will make a cartel and monopolise the whole trade, at the stage the customer will have no choice but to go to them. Is that OK with you? As for government protection, what has the government protected them from? After 60 years has the government built in enough food storage infrastructure, has the government ever made any sincere effort to protect the traders from even the rodents that gulp the major part of the produce. The failure of the government should not be equated with poor practices of the trader.   


My Take : I in my first post made myself clear that iam Neutral on opening up Retail sector to big overseas player. I was just posting all the 'stray' thoughts that made a place inside my head.

BT seed is already in the market since PV Narsimaha Rao days. FDI has least to do with it . My region Telangana is an victim of BT farming . After paddy cotton is grown widely in Telangana , but since farmers choose to move BT Cotton there is devastating turn of events . One American Cotton seed combany "Kargil" has destroyed many farmers lives . Despite warning by Agri-Scientists they still stick to "Kargil" seeds. Iam witness to daily deaths of these farmers in my Dist. The amount of pesticide it need to grow/survive is very much alarming , its caused in heavy health hazards . Its an big issue , ill ponder on it on diff day .

So coming back to FDI , it will eliminate the middle man and thus "may" be benificial to local farmer . Most of these companies buy directly from farmers , this has been their policy eveyrwhere. So when they eliminate "middleman" farmer get gud price over his harvest and it will lead to reduction in "cost" . This will further bring down the PRICES. So ypur fear fo Price rice doesnot stand in scrutiny.

Ypur another fear of erasing small/medium Indian players also does not stand . Coz if you read the Govt document , it clearly stated that the Big players can open their "Malls" only in Mjaor Cities. It means hardly 5o cities are thrown open for competition and remaingin thousands of towns and villages are still "protected" by state.

FDI in retail sector will unleash a big competition in retail market thus players have to be competitive in price and quality to stay in the market . Dont you think this price-war will be benificial to Billion Indian Customer. Adulteration food items will stop which has taken lives of many. Did you notice during last Diwali above 50% of Sweets were contaminated/adulterated . If this is the situation in National capital , then how bad it cud be in Towns.

When you rake up issue of 'why dint govt built storage houses' brings me laughs. I smell a 'socialist' in you. Did you read Chanakyas "Arth Sastra" , in it Chanakya clearly says that Govt duty is to Protect its citizens from External attacks and internal security . He specifically writes that Govt shud not venture into doing business . So i strongly belive his Arth Sastra principles. Govt has no duty/responsibility to build Cold Storages , its not his business. Farmers and Private entrepreneurs have to deal with it . Can you show me one area where Govt running businesses have a success growth in past decade . Let societs on its own evolve and design wot they neeed . Govt shud be an facilitator , shus work as an "catalyst" but not get into doing business
 

Mariappan : Raj, some of your arguements are perhaps ill informed or u chose to ignore the facts. The Retail market is allowed to be set up in places having a population of 2 lakhs, now imagine the havoc they are going to cause, the government which says a minimum of 10 lakh population is required to avail JNNURM funds doesnt mind giving licences for places with 2 lac population. You are quoting chanakya, fine, but has any government in india till date followed any of his tactics leave alone practice his principles. Fine if the business of the government is not to do business, why the hell, is the government involved in everything from making newsprint to broadcasting? Why is the government fixing minimum support price for farmers, why is the FCI buying grains from farmers and then allowing it to rot in their godowns? Again you are quoting just one instance of BT Cotton which is killing farmers, now imagine if the same BT food grains are marketed by these retailers, what would be the fate of our health and more specifically our stomachs? As for adulteration, this is a universal phenomenon, even in the so called advanced country like Europe, we have seen how avian flu and mad cow disease propagated. Here the direct cause may not be deliberate adulteration, but selling contaminated food is still worse than adulterating. Eliminating the middle man in the indian context is next to impossible my friend, it is not that the farmer is unaware the profits made by middleman, it is the need of the farmer that makes him depend on the middleman. A major part of the problem lies in our culture, our traditions and rituals. Everyone wants to follow rituals and you know rituals are money consuming and where else does the farmer go for money than the middleman. Do you think Walmart or any retail chain will give money to the farmer before his produce his ready for the market? As for price war between the retailers and then reduction in prices, has it happened with coca-cola, pepsi or should i say has your thums up rates come down? In fact the goli-soda still sells at 2 rupees, it is also coloured carbonated water without the marketing blitz. We have shell and reliance in the petroleum sector, did they ever reduce the price when the international prices came down, no, on the other hand when the government run petrol pumps operated at a thinner margin, these guys shut shop. 


My Take :  Govt Doc relased via source has put a restriction that Big players can enter in those cities which has more than 10 lakh population . If my knowledge is right it stands somewhere between 55-60 cities in India. As i said remaining cities are protected by state. How Long ? No One knows? My Question is why shud we protect an Industry for decades together? We protected them for 6 decades by not allowing big-players into market , has it done any good for them ? Nope. The become lazy and never evolved any strategy to upgrade . Ok tell me , your neighborhood Kirana guy is there for long time making money , did he ever upgraded his Shop , never . Thats what is killing him, every time he has an problem he looks towards govt to bail him out. I know fighting a big player is tough , but he has to realise that theirs no escape . Fight and if you have to DIe, Die like a Martyr or go for Kill and come out Triumphantly. State protection is bad to them, thats what i feel.

I remember those days when Pepsi made entry into India . Parle(Thums UP & Maaza) was leader in the market , infact they were monopoly . Parles Ramesh Chauhan dint believed in his product , out of fear he sold all his Products to Coca-Cola . When you dont prepare your entrepreneur for competition this is what happens , fearing the worst he meekly surrendered to Coca-Cola. Even after 20 yrs of sell out , Thums-Up has majority of market . If only Ramesh chauhan knew to stand to competition , today he wud have beed world leader in Aerated Drinks sector. Regarding ur taunts on increase in price of "my" Thums Up , is , its very much but Obvious to rise in price levels in 20 years. Price rice is seen all over , and same applies to Thums-Up as well. To understand the Price rise one shud study the Inflation and Rupee- US Dollar exchange value. its the market which determines the price .

Reg' your qustion on why govt into newsprint, broadcast and 100 other things , that what , it shudnt be anywhere which is called as business. One and only duty of Government shud be protect geographical boundaries and install a lawful governance system internally . Govt shud stop running Airlines, Railways, Public transport or any such function which can be a profit oriented .


 

Wednesday, November 23, 2011

Nov 23 Sathya Sai Birth Day : What Satya Sai did for Poor ??

Service activities of Sai.

To his faithful millions, he was God; to his disbelievers he was a fake; to his detractors he was a fraud; to the cynical he was a suspect. Yet, to Karunanidhi, a professed atheist, he was a God-Saint. This sums up the public discourse on Sathya Sai Baba who passed away in April this year. But most, particularly outside his faithful lot, seem to have missed out the dimension of the great soul hidden beyond adulations and abuses — the unparalleled humanist. Here is that Baba not so well known.

Many men and women of high learning, achievements and wealth in India and outside were not just attracted to him. They revered him as the Divine Incarnate. It was his charisma that built a matchless organisation manned by hundreds of thousands of volunteers drawn from the highest echelons to the lowest strata of society. The number of volunteers registered to render from menial to clerical service exceeded six lakh. Baba’s entire work rests on this devoted cadre. A serving IAS officer would give up his job and join him as his clerk; a young IT professional would forgo his fortune, start cleaning the bhajan hall; a businessman heading a billion dollar firm would leave his business and look after one of Baba’s projects. A count of less than 1/6 of the total volunteers (91,753 to be precise) shows this telling break-up — doctors 3,173; engineers 9,760; lawyers/chartered accountants 3,521; professors and teachers 18,226; farmers and workers 41,295; industrialists 11,350; bankers 3,606; judges 71; legislators 167; journalists 261. Any more testimony needed for his charisma, organising skill and leadership?

His trusts have a corpus of several hundreds of crores of rupees. But never did he ask for donations; and he never hesitated to reject the wrong donors. Donors recount how Baba accepted their offerings after making them wait for months to test their sincerity to give. He kept all the money he received in trust for the poor and the needy in his times and in future. Even the undeposited cash and gold in his personal chamber — the Yajur Mandir — made their way to the trusts after him.

His work for education, poor and medical relief is unmatched by any charity in the world. Take two unbelievable illustrations first: Anantapur district in Rayalaseema region of Andhra Pradesh was known for water scarcity and water salinity and fluorides. The government did nothing for 50 years to address this basic problem, even after Andhra Pradesh got a chief minister from the same district. Unable to bear the suffering of the poor, Baba decided to do in 18 months what the government could not in 50 years, namely to provide potable drinking water to the whole district of Anantapur — yes the whole district! He declared in November 1995, “Today it is ‘Raalaseema’ (rocky region). It must be transformed into ‘Ratnala Seema’ (land that glitters like diamond)”. In just 18 months it was done! See what a massive work it was. Laying of some 2,000 kilometres — yes 2,000 — of water pipelines; building 43 sumps of 1 to 25 lakh litres capacity; constructing 18 balancing reservoirs of 3 to 10 lakh litres capacity — where? — on top of hillocks; erecting 270 overhead reservoirs of the capacity of 40,000 to 3 lakh litres; installing 1,500-plus concrete pre-cast cisterns of 2,500 litres capacity, each attached with four taps for the villagers to draw water. Result, drinking water became available to the poorest of the poor in 750 villages in the district.

The 9th Planning Commission document gratefully recorded: The Sathya Sai Charity “has set up an unparalleled initiative of implementing on their own, without any state’s budgetary support, a massive water supply project….to benefit 731 scarcity and fluoride/salinity affected villages and a few towns in Anantapur district in a time frame of 18 months.” Baba’s trusts repeated this work in fluoride-affected Medak and Mehboobnagar districts; provided water supply to some 4.5 lakh poor in 179 villages in Medak, and some 3.5 lakh poor in 141 villages in Mehboobnagar. In the three districts, more than 1,000 villages and 20 lakh people benefited.

Not just in Andhra. Seeing the poor people in Chennai suffer for want of water, Baba declared on January 19, 2002: “The rich can buy water sold by tanker services. And what will the poor do? I have decided to work towards bringing drinking water to Madras, no matter how difficult and how costly the task is”. His central trust took up the construction of 63 kilometres stretch of the 150 km canal in the Telugu Ganga scheme that had been left incomplete. The result was: 3 lakh hectares of agricultural land got irrigation in Nellore and Chittoor districts and the city of Chennai, Krishna water. These projects cost over Rs 500 crore.

The speciality hospitals in Puttaparthi and Bengaluru have, just to mention a few activities, treated over a million outpatients; performed over 7 lakh cardiac and neuro diagnostic tests, over 35,000 cardiac and neuro surgeries, as many cath procedures, over 40,000 eye surgeries; a million lab and blood tests. Yet the most critical department in any hospital, the billing department, is absent in both hospitals. The entire service is free. If these services had been charged it would have meant a bill of over couple of thousand crores. Baba’s trusts also run world class, but totally free, educational institutions, cultural centres and music colleges. 

But after Baba passed away, what is the public discourse about? Not about the ongoing work for relief of poverty, suffering and education. Not about the lakhs of volunteers Baba has enlisted for work. But about what filth some relatives of Baba, whom he had kept away, had said against those who Baba had trusted to carry on his work; and about some Rs 35 lakh, meant for constructing the Samadhi of Baba, which the police had seized which became sensational news. Recall Katherine Mayo, gutter inspector, as Mahatma Gandhi called her?

Monday, November 14, 2011

Seminar on Communal Violence Bill in Hyderabad , Telangana.Social Cause
&
Pragna Bharati

Cordially invite you and your friends to a Seminar on

Communal Violence Bill* –
Threat to National Integration & 
Social Harmony


Speakers:

 Sri Arif Mohd. Khan**
Former Union Minister, New Delhi

  Sri Ram Madhav
Director, India Foundation, Delhi; Director, Bharat Prakashan, Delhi
Member, Central Executive, RSS

Guests of Honour:
Sri C Anjaneya Reddy
Formerly of the Indian Police Service

 Sri MVR Sastry
Editor, Andhra Bhoomi

Date & Time:
14th November, 2011 (Monday) at 5:30 p.m.

Venue:
Keshav Memorial Academic Campus, Lane adj. Deepak Theatre,
Narayanguda, Hyderabad

All are welcome.

Dr Somaraju Suseela        
President, Social Cause                                                                                                             

Dr T Hanuman Chowdary          
Chairman, Pragna Bharati              * Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011
**Sri Arif Mohammed Khan is a leading statesman, intellectual, writer and Muslim progressive, who resigned from Rajiv Gandhi’s council of ministers, in protest against its conservative stance in the Shah Bano case. A law graduate, he led the Aligarh Muslim University Students Union. He held various ministerial responsibilities at the Centre from 1983-84 to 1989-90. He has authored a bestseller, Text and Context - Quran and Contemporary Challenges.

May we solicit the favour of circulating this invitation to your friends in Hyderabad ?


If you are on Facebook, you may kindly confirm your participation

Thursday, November 10, 2011

The Advt that bothered meసికింద్రాబాద్ రైల్ స్టేషన్ ముందే బస్సులు ఆగుతాయి . వీకెండ్ తర్వాత స్టేషన్ లో ట్రైన్ దిగి ఆఫీసు కు వెళ్ళడానికి ఆటో ఎక్కుతుంటాను . ఆటో లో కూర్చొని, ఏ లోకల్ బస్సు ఫై చుసిన  ఒక్కటే advertisement కనిపించేది . అది " ప్రియ సిమెంట్ " దానికి ఇంగ్లీష్ లో ట్యాగ్ లైన్ Lasts Long అని . ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు హైదరాబాద్ లో ఉన్న అన్ని సిటీ బస్సు లా ఫైన అదే . నాకు ఆ advertisement చూడగానే ఏవేవో గుర్తుకు వచ్చేవి  దాని  Lasts Long అనీ ట్యాగ్ లైన్ అస్సలు నచ్చలేదు .

మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టె జ్ఞాపకాలు కనిపిస్తే ఎంత తిక్క లేస్తాడో మీకు తెలిసిందే  . నా పరిస్తితి మరి దారుణం , హైదరాబాద్ లో దిగగానే కనిపించేది ఈ ప్రియ సిమెంట్ advertisement ఉన్న బస్సులే . ఆఫీసు కు వెళ్ళే తప్పుడు , సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నన్ను వెక్కిరిస్తూ గేలి చేసేవి . ప్రతి రోజు ఇంతే సంగతులు , వొళ్ళు మంది పోయేది .

ఈ advertisement ఫై బ్లాగ్ లో ఒక  పోస్ట్ రాద్దామని డిసైడ్ అయ్యా  . The Advt , that bothers me అని టైటెల్ పెడుదమనుకున్న . దానికి తగ్గట్టు ఆ బస్సు ఫోటో తీసి బ్లాగ్ లో పోస్ట్ చేదామని నా జేబు లో ఉన్న Sony Ericcson కెమెరా ఫోన్ తీసి క్లిక్ చేద్దామని జేబు లో ఉన్న ఫోన్ తీసా , కాని బస్సు స్టాప్ లో చాల మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారని, మల్లి అల్లానే ప్యాంటు జేబ్లో పెట్ట . కాస్త ముందుకెళ్ళి ఆటో కోసం వెయిట్ చేస్తూ జేబు తరుముకొని చుస్తే ఫోన్ లేదు .

కాస్త ఇష్టమైన వస్తువు  పాయినది కదా కొంచం కంగారు పడ్డ , నా ఆటో వాడు అదేదో నేను కోహినూర్ వజ్రం పోగుట్టుకున్నాటు  వాడు నా చుట్టూ వెతకడం మొదలు పెట్టాడు . వాడి హడ-వీడి చుసి ఆటో కోసం వెయిట్  చేసే జనం మరీయు పాదచరులు కూడా ఓ అయ్దరుగురు గుమ్మి గుడారు . ట్రాఫ్ఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద అర నిమిషం లేటు అయ్యిన చిరాకు పడే Motorist, స్కూటర్ ఫై వెళ్ళే వారు సైతం నా ఆటో వాడి హల చల్  చూసి ఆగారు .

అందరిది ఒకే ప్రశ్న ' ఏమి పోగుట్టుకున్నావ్ ....దాని ధర ఎంత ...చాల ఖరిడ్ అయినదా ??' . జనాలకి జవాబు చెప్పకుంటే నన్ను వదలె లా లేరు . రెండు సంవత్సరాల కింద కోన్న సెల్ ఫోన్ , ఇప్పుడు అంత కరీడైంది ఏమి కాదు అన్న . నేను పాత సెల్ అని చెప్పే సరికి పబ్లిక్ కాస్త disappoint అయ్యారు, ఒక్కో-ఒక్కరు జారుకున్నారు . అమ్మయ్య ఈ జనల పద్మవ్యూహం నుండి బయట పడ్డందుకు సంతోషిస్తూ  అదే ఆటో ఎక్కి ఆఫీసు కి చేర .

నాకు ఎవ్వరి నెంబర్ గుర్తు లెవ్వు , ఒక్కరి నెంబర్ మాత్రమే గుర్తుంది అది సౌమిత్రి లక్ష్మణచార్య . ఎవరి తో ఒక్కరి తో బాద పంచుకోవాలి గా, లక్ష్మణచార్య కు విషయం చెప్పి మరో మిత్రుడు రవి నెంబర్ తీస్కున్న . తర్వాత రవి కి కాల్ చేసి చెప్పా . అసలు రవి కాల్ చేయడం లో నా ఉద్దేశం Airtel లో ఒక కొత్త ఫాన్సీ నెంబర్ తీసి పెట్టమని . రవి వృత్తి రిత్య Chartered Accountant మరీయు Airtel  స్థానిక verifications అతని కార్యాలయం చుసుకుంటది , అందుకే అతని పరపతి తో కొత్త ఫాన్సీ నెంబర్ తీస్కుందాం అనుకున్న . అన్ని మాట్లాడ కానీ అది ఒక్కటి చెప్పడం మర్చి పోయా . నా పాత నెంబర్ తో చాల bad memories ఉన్నాయి , వాటీని వదిలించు కోవలనుకున్న . కాని నేను తలిచింది ఒక్కటైతే జరిగింది ఇంకోటి . Next day రవి కి కాల్ చేసే సరికి నీ పాత నెంబర్ తో కొత్త సిమ్ కార్డు తెప్పించి పెట్టాను అని బాంబ్ పేల్చాడు . అలా ఫోన్ తో పాత నెంబర్ ను వదిలించు కుందాం అనుకున్న అది సాధ్యపడలేదు

అప్పటి వరకు సెల్ పాయిందన్న భాద వుంది , కానీ తద్ఫలితంగా వచ్చే సమస్యను గుర్తించలేక పోయా . అసలు సమస్య ఆఫీసు కి వచ్చాక మొదలైంది . మా తమిళనాడు ఆఫీసు మేనేజర్ కు , మా కంపెనీ డైరెక్టర్ల కు ఫోన్ చేయాల్సి వచ్చింది . ఒక్కరి నెంబర్ కూడా గుర్తు లేదు , ఫోన్ లిస్టు బ్యాక్ అప్ లేదు , ఆఫీసు ఫోన్ డైరీ maintain చేయలేదు . ఫోన్ లిస్టు లాప్-టాప్ లో బ్యాక్ అప్ తీయనందుకు నన్ను నేను తిట్టు కుంటూ , అందరికి మెయిల్స్ పెట్ట . అందరికి నా ఆఫీసు లోని ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఇచ్ఛా .

మెయిల్స్ చదివి వదిలేస్తే బాగానే ఉండేది జనల , దొరికిపోయాడు అనుకున్నారేమో . మెయిల్ చదివిన ప్రతి వాడు ఫోన్ చేసి అడగడం 'ఎలా పోయింది  ... ఎక్కడ పెట్టావు ... Shirt కు ప్యాకెట్ లేకుంటే  Laptop బాగ్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా ... ఫోన్ లిస్టు బ్యాక్ అప్ తీయడం తెలీదా ' ఇలా ఎవ్వ్వరికి తోచిన సలహా వాడు అడగకుండానే ఇచ్చి నా బేజ ఫ్రై  చేసేసారు . ఇక సందు దొరకినది కదాని ఒక్క మహాన్బవుడు రిప్లయ్ - మెయిల్ పెట్టాడు ' యు డోంట్ హావ్ అడ్రస్ బుక్ బ్యాక్ అప్ ..... ???? యు కాంట్ బి దట్ స్టుపిడ్ ' అని .

 వీళ్ళ లొల్లి ఏందిరా బాబు అనిపించింది, ఎవడి గోల వాడిదే, వీళ్ళ సంగతి తర్వాత చూడచ్చు కానీ ముందు అమ్మ కు చెప్పాలి లేదంటే వాళ్ళు కంగారు పడతారు . అప్పుడు తెలిసి వచ్చింది నా బ్రెయిన్ మెమరీ పవర్ ఎంత అని. ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ కానీ నానా సెల్ నెంబర్ కానీ గుర్తుకు రావట్లేదు .

అప్పుడు తెలిసి వచ్చింది నేటి మనవ జీవితం లో సెల్ ఫోన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత . సెల్ ఫోన్ లేకుంటే జీవితమే ఆగిపోతుందా అన్నట్టు అనిపించింది . నిజమే ఈ కాలం లో సెల్ ఫోన్ లేకుంటే మన జీవితాలే ఆగిపోతాయి . భందువుల ఇంటి కి వెళ్ళడం ఎప్పుడో మానేశాం , గుర్తు కస్తే సెల్ తీయడం రెండు నిముషాలు పలకరించి  Relationshipను కంటిన్యూ చేయడం . ఫ్రెండ్స్ తో సినిమా / షాప్పింగ్ వెళ్ళాలన్న, ఎ ప్లేస్ లో కలుస్కోవాలన్న మనం వాడేది సెల్ ఫోన్ యె . ఆఫీసు పని అయిన సెల్ ఫోన్ , లీవ్ పెట్టాలన్న  సెల్ ఫోన్ , గర్ల్ ఫ్రెండ్ / బాయ్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడాలన్న , పోట్లదాలన్న ఆఖరికి డంప్ చేయాలన్న  ఉపోయోగ పాడేది ఈ సెల్ ఫోన్ యె . ఇలా చెప్పుకుంట పొతే మన నిజ జీవితం లో సెల్ ఫోన్ ఫై dependency  చాంతాడు అంతా అవుతది.


15 సంవత్సరాల కింద మన జీవితం లోకి వచ్చిన ఈ సెల్ ఫోన్ , ఇప్పుడు మన శరీరం లోని  భాగమైంది . దిన్ని వాళ్ళ లాభాలు ఎన్నో, నష్టాలూ అన్ని ఉన్నాయి , ఒక్కో సరి అనిపిస్తుంది ఇది మన పూర్వ జన్మ కర్మా ర అని . మనకు ప్రియా మైన వారితో మాట్లాడినప్పుడు గిలిగింతలు పెడుతే , మనకు నచ్చని వారితో ఫోన్ లో దొరకి పాయినప్పుడు  , దిన్ని ఎవరు కానీ పెట్టారో బాబు అనిపిస్తుంది .
                

Tuesday, November 1, 2011

Telangana protests November 1 as 'Vidroh Diwas'

 
 Telangana lost its freedom on Nov 1'st 1956
All these years everything we believed about Seemandhra Plutocrats niceties is a big LIE . All their niceties are big Sham. They Robed us of everything and profited from the loot . So now we have risen to the truth of their barbarity and plunder, decided to wage a war for Sef-Rule. We have seen enough atrocities & Plunder of our livelihood by Seemandhra Colonial rulers. Now, we pledge to fight till our last breath against Seemandhra- BRIGANDS .
To Stay in Telangana , Chant 'Jai Telangana' or  'Quit Telangana' !!!

Saturday, October 22, 2011

This Diwali lets stand & fight for Hindudom !

 
Deepavali 2011 date in India is October 26. The next day of Diwali 2011 is the Vikram New Year. In North India, Diwali commemorates the return of Lord Ram along with Sita and Lakshman from his 14 years of exile after killing Ravana. Generally in South India, Deepavali is celebrated to commemorate the killing of the demon Narakasura by Lord Krishna. In Karnataka, it is observed as Bali Paadyami to mark the day of King Bali's return to his subject once a year. In Kerala, Deepavali is a low-key affair and some people consider it as the return of Lord Ram from exile.There may be difference in date and history but the central theme that good wins over evil, remains the same.

Do not Burn Crackers this Deepavali 
Save Environment


@Hindu-Blog.com

Thursday, October 13, 2011

Andhra State was born out of Violence and Terror

When Telangana people stopped a few Andhra buses on NH-9 yesterday, the Seemandhra leaders were livid. So, we wanted to remind them a piece of their history. We wanted to remind them about the orgy of violence that fetched them the Andhra state in 1953. The following newslips showcase the ugly side of the Andhra statehood movement. The death of one person – Potti Sriramulu triggered these violent incidents.These newsclips also prove how peaceful the Telangana statehood movement is even after the death of over 600 Telanganites in the ongoing agitation.A wave of hysterical emotion swept the Andhra, Rayalaseema regions after Potti Sriramulu’s death in December, 1952. Here are some glimpses of what happened.

In the words of historian KV Narayana Rao
the disturbances reached a climax on 16 December. Mobs raided the Vijayawada railway station. Wagons were looted. Seven pople were killed in police firings in different places. The damage to railway properties was estimated by the government at Rs. 50 Lakhs.

A.N Rai, Deputy Inspector General of Police, of that time wrote this in his report:

The local terrorists took advantage of the unsettled conditions and started vehement campaign against the Congress and Praja Socialists. The agitation on 16-12-52 started with hartals and processions in Nellore town and by the evening the attention of the agitators was diverted to the railway station yard where railway properties were damaged and vehicles burnt. They also tried to over-power the police force that attempted to stop the further damage by the mob

The Hindu Newspaper dated Dec 17, 1952 reports thus:
Vijayawada railway sation and surrounding were occupied by a mob, and the railway officials and worked were hoved out of the station precincts at noon today”
“the Southern Railway head-quarters have received information that a huge mob raided the Vijayawada railway station. looted the entire building and cut off all communications.”
At Vijayawada Railway Station, a big crowd of labourers, including men and women, broke open about 300 loaded wagons stabled in the yards with rice, paddy or wheat and carried away on their heads

The Hindu Newspaper dated Dec 17, 1952 reported that locals looted rice bags at a Railway Station near Navabpalem in West Godavari district.Wide spread destruction railway properties was reported from all districts of Andhra and Rayalaseema. Some notable incidents of arson were reported from Guntur, where some unruly elements damaged the railway station and burnt some records in the Parcel Office.

Railway stations at Rajahmundry, Duggirala, Tenali, Ongole bore the brunt of the agitators ire.
While scores of agitators were gunned down by security forces, the Seemandhra leaders did not record their deaths in the history books. No memorial was set up anywhere in the Seemandhra region.
This contrasts to the level of false propaganda that surrounds Potti Sriramulu’s fast unto death to claim Madras city.The reason is not difficult to understand.

The Seemandhra leadership never wanted the world to know about the orgy of violence that was unleashed preceding the Andhra state formation.
But, can they hide this bitter truth for ever?

[Inputs from Lisa Mitchell's book 'Language, Emotion, and Politics in South India',
Special Thanks to Mission Telangana ]

Thursday, October 6, 2011

Vijaya Dashmi - Dussehra wishes to all !!!

Vijayadashmi(Dasera)


One derivation of the word Dasera is from dashhara. 'Dash' means ten and 'hara' means defeated. Nine days before Dasera, in the nine days of Navaratri, all the ten directions are saturated with the female deity's (devi's-Shakti) energy. 'Shakti' has control over creation in all the ten directions (dikbhav), attendants (gan), etc. That is why this day is known as Dashhara, Dasera, Vijayadashami, etc. This is one amongst the three and a half auspicious moments (muhurts) of the year. This falls on the tenth day (dashami) of the bright fortnight of Ashvin. The immersion of the Navratri (female deity) is done on the ninth day (navami) or the tenth day. Four rituals namely crossing the territory (Simollanghan), worship of the Shami tree (Shamipujan), worship of the deity Aparajita (Aparajitapujan) and worship of instruments (Shastrapuja) should be performed on this day.

Hindu Jagruti 

Sunday, October 2, 2011

Duratma Gandhi, an Hidden enemy of Hindu's !!!


Jinnah & Gandhi
September 1944 Bombay, Gandhi talks over Jinnahs overtures for a Pakistan

Hidden enemies are more dangerous than open enemies. Gandhiji was one such hidden enemy of Hindus. But he tried to be the saint , where infact he was pure political leader he did nothing but paralyzing the Hindus in the name of non violence. Gandhi is real blot in the history of India ,his charm of Non-Violence is laced with timidness and masked with treachery and this charm was over cast only on Hindus .

His Peace preaching’s among Hindus made them like Eunuchs and gave the all needed encouragement for the Muslim thugs. This eventually led to vivesection of our Motherland . He always fancied himself by always rushing and fasting to save muslims from Hindu retaliation but forgetting to save Hindus when they were first attacked. Gandhi is all within his born right to let himself killed , or see his relatives getting killed....But he has absolutely no right to ask any person of any religion to get killed .That akins to suicide.

.
Spiritual leaders dont do any fasting every time if their demands are not met. But Gandhiji did fasting everythime anything went against his wish .This is disgusting . If he was a saint which I doubt , infact if he was not then he should have never took part in active politics. Saints dont hold any position in politics, but they advise the leaders and guide the masses .
.
No man is greater than country but gandhi tried to be greater than our country by projecting himself as larger than life Image and as sole torch bearer of freedom movement . This is definetly kaliyuga where the sickest of vile like Gandhi are still adored and most honourable, brave , righteous like Subash Bose and Savarkar are mocked .

Gandhi as an Leader failed on every front ,infact as an freedom fighter he delayed our Independence . He made so many historical blunders like of supporting Khilafat movement , praising the killers of Swami Shradanand, Forcibly removing Netaji from his post as congress president and granting 55 crores to Pakistan that in turn proved to be costly in coming days .

His ‘saintliness’ was an mask — his political idea of clubbing religion and politics was a disaster for Hindu's . Unlike Sri Aurobindo, he never left politics to live as an Spirtual man , Gandhi was a politician to the core.

Sunday, September 25, 2011

Telangana 'People's Strike' : Another Freedom Struggle for Self Rule


తెలంగాణా లో కాలచక్రము ముందుకు వేల్లనంతున్నది,

 RTC బస్సు టైర్లు తిరగనంతున్నాయి,
రైలు చక్రాలు పట్టాల పై కదలనంతున్నాయి,
సింగరేణి బావి నుండి భోగ్గు బైటకు రానంతున్నాయి
బడి గంటలు మొగనంతున్నాయి
విద్యుత్ తీగలు మరలబడుతున్నాయి

 విద్యార్దులు ఉద్యమం అంటున్నారు,
ఉద్యోగాస్తుల్లు ప్రభుత్వని దిక్కరిస్తున్నారు,
రైతులు కొడవళ్ళు పడుతున్నారు ,
కార్మికులు పిడికిళ్ళు ఎత్తుతున్నారు,
గృహినిల్లు నడుము భిగిస్త్తునారు.

 అందరిది ఒకే ఆరాటం, ఒకే పోరాటం,
ఒకే నినాదం... జై తెలంగానం.
సకల తెలంగానం ఒకే మాట,
ప్రత్యెక రాష్ట్రం వచ్చేదాక సమ్మె బాట

Wednesday, September 21, 2011

Telangana left vulnerable by Seemandhra "state violence"


Telangana Farmers in villages are made to suffer by the crooked Seemandhra Govt by cutting of Power. There is an 12 hours power cut in TG Villages, where as, no Power cut in Seemandhra villages. Govt wants to showcase the Strike and make Telanganites suffer from all corners. To avoid Power Cuts why SA-Govt is not opening Nagarunasagar & Srisailam gates? These Dams are full , and can be used in generating more Hydro Power. Nope it wont, coz they store the water for 3rd Crop in SA. In TG we hardly have 2nd crop, but SA'ites make us suffer by robbing our Power & Water for their 3rd crop . Time has come to teach them a lesson.
The present despicable Seemandra Govt has turned Murderous out of HATE towards Telangana and can stoop to any level to safeguard its hegemony
Majority of Agriculture in Telangana is dependent on Bore Wells , with out power Bore wells wont work . In another 30-35 days 70% of Crops(paddy) in TG will come for Harvesting . This is the time when Crops need maximum water, knowing this well and make our farmers suffer Seemandhra Govt has put FWD 12 Hrs Power Cut in villages . My heart grieves for my farmers. Only Mother Nature with Rains can save our Telangana farmers from these SA-Rakshasas . 2 Crore people are directly or indirectly dependent of farming sector in Telangana .
Gates of Nagarjuna Sagar & Srisailam Dams shud be opened to generate Hydro electricity at-once. These dams are full with water , they can generate Hydro Power continuously for next 2 months with the avail stored water . But Seemandhra govt wont do , it want to teach a lesson to Telanganites. I hv never seen such a FASCIST govt which put its own subjects to such hardships . Britishers were far better than these Seemandhraites .
Seemandhraites are enjoying our sufferings, they think they wont be affected. Now the time has come to take them with us in suffering. Cut off all the power lines going towards Seemandhra districts. Disconnect Power to Banjara/Jubilee Hills , Kukatpally , SR/V.Rao Nagar , Dilsukhnagar and see who will have the last laugh.
Seemandhra Govt bought inexperienced drivers to Hyderabad and made them run RTC buses . The result is Accidents on the streets of Hyderabad . Just now an Inexperienced Driver with Police escort has driven the bus on to an Auto Stand at J.Hills Check Post resulting in death of the Auto Driver . How cruel this Govt can be , its playing with the lives of TG'ites. Letz show no mercy , Just SMOKE them .  
Sanitation work Hyd has come to stand still now . Garbage dumping yards all over HYD will not be cleared as HYD Municipality sanitation workers have decided to be part of "Sakala Janula Samme" . Sanitation employees have decided to clean all the Garbage that includes Seemandhra settlers only when Telangana anoouncement is made . My suggestion to municipality workers is collect all the Garbage in HYD and dump it front of those anti-Telangana houses. Also Power & Water supply shud be stopped to these houses. This is the best way of smoking them out from their hide-outs in peaceful manner.
 My call to all Seemandhraites living in Hyderabad : I know each one of you HATE us from bottoms of your Heart . You never hid your HATE for us . In turn we always Loved you, welcomed you in our Land and treated you one amongst us . In this severe fight for separate state , we borne all the injuries but never attacked you . We took your Insults and stayed mute all these years . We welcomed your stay in Hyderabad and never challenged you. But tell me how long this LOVE will be a ONE WAY . In 60 yrs, you settlers never reciprocated to our love and affection . How long you expect me to show ONE WAY generosity. Seriously, I'am tired of showing my love to you settlers , knowing very well your HATE for us . Hereafter you have to come out and make your stand clear on Telangana . I cant allow myself to be taken for granted for ever. So kindly RESPOND .

You, Andhra settlers till now have enjoyed every time Policemen brutalised me. Watching those scenes on your TV screens , you laughed,screamed on top of your voices " We Want More". My dear Seemandhra Settlers , if you are a believer of KARMA then one day you too will be at receiving end . I'am talking of KARMA theory "what goes around , come around". I'am not wishing for any harm for you or your children , but beware , your bad KARMA will come around and HAUNT you.

This is life time opportunity for you to show your magnanimity . Now you make a Wise choice.

Saturday, September 17, 2011

September 17 , Telangana (Hyderabad State) Liberation Day

Pix: Nizam of HYD surrenders before Sardar Patel

September 17 Telangana / Hyderabad Vimochana Divas

 

September 17 తెలంగాణా విమోచన దినం . హైదరాబాద్ రాష్ట్ర విమోచన కోసం పోరాడి అమరులైన వరంగల్ పరకాల వీరులకు, మతం కన్నా స్వేచ గొప్పది అని పోరు బట పట్టి రజాకర్ల చేతులో హతుడైన జర్నలిస్ట్ శోయబుల్లః ఖాన్ కు మరీయు నిజం నిరంకుశ పాలనా కు వ్యతీరేకంగా పోరాడుతూ ప్రాణాలను అసువులు బాసిన పోరు బిడ్డలకు జాతీయ విప్లవ జోహార్లు . అమరవీరులారా మీ త్యాగమును మేము మరవము మీ పోరు బాట లోనే తెలంగాణా విముక్తి కొరకు పునరంకీతం అవుతాం .

We salute and remember Sardar Vallab Bhai Patel and Indian Army for freeing Telangana from the attrocities of Razakars and Nizam. Kasim Razvi the MIM founder was the chief of Razakars and he was fully supported by Nizam. Nizam wanted to merge Telangana with Pakistan.


We also salute Comrade Ravi Narayana Reddy from Nalgonda and Arya Samajists , Hindu Mahasabha activists who bravely fought mighty Nizam. Irony is that not a single Seemandhra leader came for our rescue when Razakars were killing Telugu speaking people. Razakars committed genocide against telugu speaking people with the patronage of Nizam. Seemandhra leaders came later to loot the wealth of Nizam and Hyd. Even looting us for last 50 years their hunger for money has not diminished . Beware SeemaAndhra plutocrats the Lions of Telangana has arisen, flee before you are hounded out . Now the time has come to give the clarion call of 'Quit Telangana' and kick out shameless greedy SeemaAndhra Plutocrats from Telangana .

Jai Telangana.

Tuesday, September 13, 2011

Telangana Employees to participate in Telangana "Peoples Strike"

 
 Around 4.5 Lakh Govt Employees are participating in 'Peoples Strike' in support of Telangana State .
నేటి నుండి "సకల జనుల సమ్మె". అన్ని బంద్. కార్మికులు, ఉద్యోగాస్తుల్లు, విద్యార్దులు, టీచర్లు, సింగరేణి, మున్సిపాలిటీ , రైల్వే, అడ్వకేతులు వాటర్ వర్క్స్ , విద్యుత్ ఒకరేమిటి అందరు సమ్మె బాటనే --- బస్సు బంద్ , కరెంట్ బంద్, బొగ్గు బంద్ , నీళ్ళు బంద్ , రోడ్డు ఉద్చడం బంద్-- సకలం బంద్ . తెలంగాణా ద్రోహుల ఇళ్ళకు సవుకర్యాలు , సేవలు బంద్ .యావత్తు తెలంగాణా ఇక సమ్మె బాట.t
ఈ ప్రబుత్వం మాది ఎత్లవుతది ?? మాకు సాగు-త్రాగు నీలు ఇవ్వదు , మా రైతు లకు కరెంటు ఇవ్వదు , మా ప్రాంతానికి నిధులు ఇవ్వదు, మా విద్యార్దులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు. ఇలాంటి దుర్మరగపు ప్రబుత్వాని మేము ఎందుకు గుర్తించాలి ??? ఇక మాకు ఈ పరాయపాలన వద్దు , మాకు స్వపరిపాలన - స్వాలంబన కావాలె . అందుకే మా తెలంగాణా మాకావాలె .
సమ్మె చేస్తున్న ఉద్యోగస్తులను ఎస్మా పేరిట , G.O 177 , G.O 133ల పేరిట ఉద్యమాని అన్చాలని చూస్తుంది ఈ సీమంధ్ర ప్రబుత్వం. ఈ పోరాటం లో ఉద్యోగస్తులు ఒంటరిగ లేరు వారి పోరాటం వెనుక  నలుగునరా కోట్ల తెలంగాణా ప్రజల ఆరాటం ఉంది . వారి ని అర్రెస్ట్ చేయని చుసిన యావత్తు తెలంగాణా రాజుకుంటది , ఈ సీమంధ్ర ప్రుబుత్వం కుప్ప కులుతది. ఉద్యమకురుల తో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో ఈ మద్య ఈజిప్ట్ లాంట దేశాల్లో జర్గిన జాతీయ విప్లవ పోరాటాలను చుస్తే తెలుస్తుంది .  
తెలంగాణా ఉద్యమం రెండు సంవత్సరాల నుండి నిరాటంకంగా శాంతియుత మార్గంలో సాగుతున్నది . ఇక ఎంత కాలం, ఇలా శాంతి బాటలో సాగుతుందో చెప్పలేం . మాకు పార్లమెంటు సాక్షిగ ఇచ్చిన మాట తప్పారు , మా మనసులను గాయం చేసారు . దాని ఫలితంగా ఆరు వందల విద్యార్దుల ఆత్మ బలిదానాలకు కారణం అయ్యారు . ప్రజాస్వామ్యానికి , పార్లమెంటు ప్రకటనలకు అర్ధం లేకుండా పోతునాయి . అందుకే తెలంగాణా తెగించి సకల జనుల సమ్మె కు పెలుపునిచ్చింది . 
ఈ పోరాటం మొదటిది కాదు , అఖిరిది కాదు . విజయం సిద్దిన్చేదాక , ప్రత్యెక తెలంగాణా రాష్ట్రం ఎరుపదేడక ఈ మా బతుకు పోరాటం సాగుతూనే ఉంటది .

Sunday, September 11, 2011

9/11 WTC attack has cemented my will to fight Islamic Terrorism


Now its almost a Decade, since Allah’s followers attacked America and maimed thousands of American’s and other National. Its one of the gruesome terror plot ever executed anywhere on face of the Earth. That day (9/11, 2001) , I will never be able to forget and no freedom loving person should ever forgive the Crime committed on Innocent civilians . The gruesome visuals which were broadcasted on Indian TV channels is still fresh in my memory .

Where ever I’am on this day, I rise to pay my condolences to all the victims of Islamic -Terror , who lost their lives in different parts of the world . May lord give strength to us all to fight the Islamic Tyranny, and Bless us to be Victorious.

One Day before 9/11, 2001 , I came to Hyderabad (India) from my home town to meet my cousin-Sister . That night we both chatted till late in the night . I slept very late. I could hear someone yelling my name. I was in deep sleep , and felt that sound came from too far away . I could not recognize my cousin-sisters voice in sleep. Sensing no response from me, she came to my bed and shook me violently, in turn I woke up only to see a ‘terrified’ expression on my cousins face . She , with a choked voice said to me that plane has crashed into World Trade Centre (WTC). I told my Sister to calm down and I tried to pacify her saying it must be a foggy day and plane crash could be just an accident. And I went to brush my teeth , with in no time she came running saying that another plane crashed into WTC. I was bit irritated thinking that she might have seen the Replay of the same visual in different angles. I wish it was true , but I was shocked to see TV visuals , I could not believe myself that anything of this nature of Terrorist Attack can ever happen on American soil.

For next 30 min’s or so , Me , my Cousin and my Brother-in-Law were dumb stuck. More news started rolling on , that another plane crashed into Pentagon and news came of few failed attempts elsewhere in USA . President Geoge W Bush came on Televison to address the Nation and said it is WAR on America and Pronounced Emergency in the country . Then , that part of time we could understand the seriousness of the attack.

The whole day Me and My cousin went through a great pain. We don’t even remember any of daily events , we were so pre-occupied with the Attack thoughts that we missed our morning cup of Tea and Breakfast.

I did not moved a Minute from my seat , my heart grieved to hear that thousands of civilians were killed during the WTC attack. More I saw of burning Pentagon, Collapse of Twin Tower and more I grieved. The fire balls of Pentagon, the Dust & Smoke at Twin Towers were more like a scene from an Hollywood film. But this was too real and one is forced to believe it .

After Nine years, every time I remember WTC attack , I keep saying Myself Never Forget - Never Forgive these Islamic Jihadis . Annihilate them before they find some more Innocent Victims.

Lemme assure Americans that you guyz are not alone on waging WAR-on-Terror , We are with you, the whole of Free-World is with you. I assure on behalf of Billion -Hindu’s that we are with you and and I pass on my deepest Condolences to family members who were killed by Islamic Terrorist on 9/11. And vehemently pray to Lord to grant a place for those souls at his ABODE.

Some things leave foot print permanently on ones mind . First Day at College , First Salary , First Kiss …. like wise one is also forced to remember some tragic incidents in ones life like , Loss of closed ones , Betrayal , mistrust and so on ….. Some are worthy of being remembered and remaining are forced upon to remember .

I remember this day as, that which have cemented my Will to fight against Islamic Terrorism .