Sunday, September 25, 2011

Telangana 'People's Strike' : Another Freedom Struggle for Self Rule


తెలంగాణా లో కాలచక్రము ముందుకు వేల్లనంతున్నది,

 RTC బస్సు టైర్లు తిరగనంతున్నాయి,
రైలు చక్రాలు పట్టాల పై కదలనంతున్నాయి,
సింగరేణి బావి నుండి భోగ్గు బైటకు రానంతున్నాయి
బడి గంటలు మొగనంతున్నాయి
విద్యుత్ తీగలు మరలబడుతున్నాయి

 విద్యార్దులు ఉద్యమం అంటున్నారు,
ఉద్యోగాస్తుల్లు ప్రభుత్వని దిక్కరిస్తున్నారు,
రైతులు కొడవళ్ళు పడుతున్నారు ,
కార్మికులు పిడికిళ్ళు ఎత్తుతున్నారు,
గృహినిల్లు నడుము భిగిస్త్తునారు.

 అందరిది ఒకే ఆరాటం, ఒకే పోరాటం,
ఒకే నినాదం... జై తెలంగానం.
సకల తెలంగానం ఒకే మాట,
ప్రత్యెక రాష్ట్రం వచ్చేదాక సమ్మె బాట

Wednesday, September 21, 2011

Telangana left vulnerable by Seemandhra "state violence"


Telangana Farmers in villages are made to suffer by the crooked Seemandhra Govt by cutting of Power. There is an 12 hours power cut in TG Villages, where as, no Power cut in Seemandhra villages. Govt wants to showcase the Strike and make Telanganites suffer from all corners. To avoid Power Cuts why SA-Govt is not opening Nagarunasagar & Srisailam gates? These Dams are full , and can be used in generating more Hydro Power. Nope it wont, coz they store the water for 3rd Crop in SA. In TG we hardly have 2nd crop, but SA'ites make us suffer by robbing our Power & Water for their 3rd crop . Time has come to teach them a lesson.
The present despicable Seemandra Govt has turned Murderous out of HATE towards Telangana and can stoop to any level to safeguard its hegemony
Majority of Agriculture in Telangana is dependent on Bore Wells , with out power Bore wells wont work . In another 30-35 days 70% of Crops(paddy) in TG will come for Harvesting . This is the time when Crops need maximum water, knowing this well and make our farmers suffer Seemandhra Govt has put FWD 12 Hrs Power Cut in villages . My heart grieves for my farmers. Only Mother Nature with Rains can save our Telangana farmers from these SA-Rakshasas . 2 Crore people are directly or indirectly dependent of farming sector in Telangana .
Gates of Nagarjuna Sagar & Srisailam Dams shud be opened to generate Hydro electricity at-once. These dams are full with water , they can generate Hydro Power continuously for next 2 months with the avail stored water . But Seemandhra govt wont do , it want to teach a lesson to Telanganites. I hv never seen such a FASCIST govt which put its own subjects to such hardships . Britishers were far better than these Seemandhraites .
Seemandhraites are enjoying our sufferings, they think they wont be affected. Now the time has come to take them with us in suffering. Cut off all the power lines going towards Seemandhra districts. Disconnect Power to Banjara/Jubilee Hills , Kukatpally , SR/V.Rao Nagar , Dilsukhnagar and see who will have the last laugh.
Seemandhra Govt bought inexperienced drivers to Hyderabad and made them run RTC buses . The result is Accidents on the streets of Hyderabad . Just now an Inexperienced Driver with Police escort has driven the bus on to an Auto Stand at J.Hills Check Post resulting in death of the Auto Driver . How cruel this Govt can be , its playing with the lives of TG'ites. Letz show no mercy , Just SMOKE them .  
Sanitation work Hyd has come to stand still now . Garbage dumping yards all over HYD will not be cleared as HYD Municipality sanitation workers have decided to be part of "Sakala Janula Samme" . Sanitation employees have decided to clean all the Garbage that includes Seemandhra settlers only when Telangana anoouncement is made . My suggestion to municipality workers is collect all the Garbage in HYD and dump it front of those anti-Telangana houses. Also Power & Water supply shud be stopped to these houses. This is the best way of smoking them out from their hide-outs in peaceful manner.
 My call to all Seemandhraites living in Hyderabad : I know each one of you HATE us from bottoms of your Heart . You never hid your HATE for us . In turn we always Loved you, welcomed you in our Land and treated you one amongst us . In this severe fight for separate state , we borne all the injuries but never attacked you . We took your Insults and stayed mute all these years . We welcomed your stay in Hyderabad and never challenged you. But tell me how long this LOVE will be a ONE WAY . In 60 yrs, you settlers never reciprocated to our love and affection . How long you expect me to show ONE WAY generosity. Seriously, I'am tired of showing my love to you settlers , knowing very well your HATE for us . Hereafter you have to come out and make your stand clear on Telangana . I cant allow myself to be taken for granted for ever. So kindly RESPOND .

You, Andhra settlers till now have enjoyed every time Policemen brutalised me. Watching those scenes on your TV screens , you laughed,screamed on top of your voices " We Want More". My dear Seemandhra Settlers , if you are a believer of KARMA then one day you too will be at receiving end . I'am talking of KARMA theory "what goes around , come around". I'am not wishing for any harm for you or your children , but beware , your bad KARMA will come around and HAUNT you.

This is life time opportunity for you to show your magnanimity . Now you make a Wise choice.

Saturday, September 17, 2011

September 17 , Telangana (Hyderabad State) Liberation Day

Pix: Nizam of HYD surrenders before Sardar Patel

September 17 Telangana / Hyderabad Vimochana Divas

 

September 17 తెలంగాణా విమోచన దినం . హైదరాబాద్ రాష్ట్ర విమోచన కోసం పోరాడి అమరులైన వరంగల్ పరకాల వీరులకు, మతం కన్నా స్వేచ గొప్పది అని పోరు బట పట్టి రజాకర్ల చేతులో హతుడైన జర్నలిస్ట్ శోయబుల్లః ఖాన్ కు మరీయు నిజం నిరంకుశ పాలనా కు వ్యతీరేకంగా పోరాడుతూ ప్రాణాలను అసువులు బాసిన పోరు బిడ్డలకు జాతీయ విప్లవ జోహార్లు . అమరవీరులారా మీ త్యాగమును మేము మరవము మీ పోరు బాట లోనే తెలంగాణా విముక్తి కొరకు పునరంకీతం అవుతాం .

We salute and remember Sardar Vallab Bhai Patel and Indian Army for freeing Telangana from the attrocities of Razakars and Nizam. Kasim Razvi the MIM founder was the chief of Razakars and he was fully supported by Nizam. Nizam wanted to merge Telangana with Pakistan.


We also salute Comrade Ravi Narayana Reddy from Nalgonda and Arya Samajists , Hindu Mahasabha activists who bravely fought mighty Nizam. Irony is that not a single Seemandhra leader came for our rescue when Razakars were killing Telugu speaking people. Razakars committed genocide against telugu speaking people with the patronage of Nizam. Seemandhra leaders came later to loot the wealth of Nizam and Hyd. Even looting us for last 50 years their hunger for money has not diminished . Beware SeemaAndhra plutocrats the Lions of Telangana has arisen, flee before you are hounded out . Now the time has come to give the clarion call of 'Quit Telangana' and kick out shameless greedy SeemaAndhra Plutocrats from Telangana .

Jai Telangana.

Tuesday, September 13, 2011

Telangana Employees to participate in Telangana "Peoples Strike"

 
 Around 4.5 Lakh Govt Employees are participating in 'Peoples Strike' in support of Telangana State .
నేటి నుండి "సకల జనుల సమ్మె". అన్ని బంద్. కార్మికులు, ఉద్యోగాస్తుల్లు, విద్యార్దులు, టీచర్లు, సింగరేణి, మున్సిపాలిటీ , రైల్వే, అడ్వకేతులు వాటర్ వర్క్స్ , విద్యుత్ ఒకరేమిటి అందరు సమ్మె బాటనే --- బస్సు బంద్ , కరెంట్ బంద్, బొగ్గు బంద్ , నీళ్ళు బంద్ , రోడ్డు ఉద్చడం బంద్-- సకలం బంద్ . తెలంగాణా ద్రోహుల ఇళ్ళకు సవుకర్యాలు , సేవలు బంద్ .యావత్తు తెలంగాణా ఇక సమ్మె బాట.t
ఈ ప్రబుత్వం మాది ఎత్లవుతది ?? మాకు సాగు-త్రాగు నీలు ఇవ్వదు , మా రైతు లకు కరెంటు ఇవ్వదు , మా ప్రాంతానికి నిధులు ఇవ్వదు, మా విద్యార్దులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు. ఇలాంటి దుర్మరగపు ప్రబుత్వాని మేము ఎందుకు గుర్తించాలి ??? ఇక మాకు ఈ పరాయపాలన వద్దు , మాకు స్వపరిపాలన - స్వాలంబన కావాలె . అందుకే మా తెలంగాణా మాకావాలె .
సమ్మె చేస్తున్న ఉద్యోగస్తులను ఎస్మా పేరిట , G.O 177 , G.O 133ల పేరిట ఉద్యమాని అన్చాలని చూస్తుంది ఈ సీమంధ్ర ప్రబుత్వం. ఈ పోరాటం లో ఉద్యోగస్తులు ఒంటరిగ లేరు వారి పోరాటం వెనుక  నలుగునరా కోట్ల తెలంగాణా ప్రజల ఆరాటం ఉంది . వారి ని అర్రెస్ట్ చేయని చుసిన యావత్తు తెలంగాణా రాజుకుంటది , ఈ సీమంధ్ర ప్రుబుత్వం కుప్ప కులుతది. ఉద్యమకురుల తో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో ఈ మద్య ఈజిప్ట్ లాంట దేశాల్లో జర్గిన జాతీయ విప్లవ పోరాటాలను చుస్తే తెలుస్తుంది .  
తెలంగాణా ఉద్యమం రెండు సంవత్సరాల నుండి నిరాటంకంగా శాంతియుత మార్గంలో సాగుతున్నది . ఇక ఎంత కాలం, ఇలా శాంతి బాటలో సాగుతుందో చెప్పలేం . మాకు పార్లమెంటు సాక్షిగ ఇచ్చిన మాట తప్పారు , మా మనసులను గాయం చేసారు . దాని ఫలితంగా ఆరు వందల విద్యార్దుల ఆత్మ బలిదానాలకు కారణం అయ్యారు . ప్రజాస్వామ్యానికి , పార్లమెంటు ప్రకటనలకు అర్ధం లేకుండా పోతునాయి . అందుకే తెలంగాణా తెగించి సకల జనుల సమ్మె కు పెలుపునిచ్చింది . 
ఈ పోరాటం మొదటిది కాదు , అఖిరిది కాదు . విజయం సిద్దిన్చేదాక , ప్రత్యెక తెలంగాణా రాష్ట్రం ఎరుపదేడక ఈ మా బతుకు పోరాటం సాగుతూనే ఉంటది .

Sunday, September 11, 2011

9/11 WTC attack has cemented my will to fight Islamic Terrorism


Now its almost a Decade, since Allah’s followers attacked America and maimed thousands of American’s and other National. Its one of the gruesome terror plot ever executed anywhere on face of the Earth. That day (9/11, 2001) , I will never be able to forget and no freedom loving person should ever forgive the Crime committed on Innocent civilians . The gruesome visuals which were broadcasted on Indian TV channels is still fresh in my memory .

Where ever I’am on this day, I rise to pay my condolences to all the victims of Islamic -Terror , who lost their lives in different parts of the world . May lord give strength to us all to fight the Islamic Tyranny, and Bless us to be Victorious.

One Day before 9/11, 2001 , I came to Hyderabad (India) from my home town to meet my cousin-Sister . That night we both chatted till late in the night . I slept very late. I could hear someone yelling my name. I was in deep sleep , and felt that sound came from too far away . I could not recognize my cousin-sisters voice in sleep. Sensing no response from me, she came to my bed and shook me violently, in turn I woke up only to see a ‘terrified’ expression on my cousins face . She , with a choked voice said to me that plane has crashed into World Trade Centre (WTC). I told my Sister to calm down and I tried to pacify her saying it must be a foggy day and plane crash could be just an accident. And I went to brush my teeth , with in no time she came running saying that another plane crashed into WTC. I was bit irritated thinking that she might have seen the Replay of the same visual in different angles. I wish it was true , but I was shocked to see TV visuals , I could not believe myself that anything of this nature of Terrorist Attack can ever happen on American soil.

For next 30 min’s or so , Me , my Cousin and my Brother-in-Law were dumb stuck. More news started rolling on , that another plane crashed into Pentagon and news came of few failed attempts elsewhere in USA . President Geoge W Bush came on Televison to address the Nation and said it is WAR on America and Pronounced Emergency in the country . Then , that part of time we could understand the seriousness of the attack.

The whole day Me and My cousin went through a great pain. We don’t even remember any of daily events , we were so pre-occupied with the Attack thoughts that we missed our morning cup of Tea and Breakfast.

I did not moved a Minute from my seat , my heart grieved to hear that thousands of civilians were killed during the WTC attack. More I saw of burning Pentagon, Collapse of Twin Tower and more I grieved. The fire balls of Pentagon, the Dust & Smoke at Twin Towers were more like a scene from an Hollywood film. But this was too real and one is forced to believe it .

After Nine years, every time I remember WTC attack , I keep saying Myself Never Forget - Never Forgive these Islamic Jihadis . Annihilate them before they find some more Innocent Victims.

Lemme assure Americans that you guyz are not alone on waging WAR-on-Terror , We are with you, the whole of Free-World is with you. I assure on behalf of Billion -Hindu’s that we are with you and and I pass on my deepest Condolences to family members who were killed by Islamic Terrorist on 9/11. And vehemently pray to Lord to grant a place for those souls at his ABODE.

Some things leave foot print permanently on ones mind . First Day at College , First Salary , First Kiss …. like wise one is also forced to remember some tragic incidents in ones life like , Loss of closed ones , Betrayal , mistrust and so on ….. Some are worthy of being remembered and remaining are forced upon to remember .

I remember this day as, that which have cemented my Will to fight against Islamic Terrorism .

Tuesday, September 6, 2011

YS Jagan & YSR assets are rooted in Corruption


YS Jagan Mohan Reddy loot of Public money is valued as 1-Lakh crores.


TRUE COLOUR OF YSR & YS JAGAN

IN THE LIGHT OF THE SATYAM SCAM IS SMALL PIECE OF CORRUPTION HISTORY OF Y.S. Rajshekar Reddy SHOCKED THE PEOPLE OF COUNTRY.

         SATYAM SCAM Rs.7, 800 Cr
        Y.S.R SCAM        Rs.7,8000 Cr ??
                            

 2004
    Mr. Y.S. Rajashekar reddy sworn as chief minister in may ‘ 2004
    Before that his family assets would not exceed Rs. 50 lakhs as declared by him.
    After Mr. Y.S. assuming office as C.M his son Jagan came into picture to chanalise the corruption money of his father.
    In the process he utilised Sandur Power Company Ltd for routing the money.
      
           YSR FAMILY COMPANIES

1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
     2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
¨       PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD 33%
    3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%

ILCON BUILDERS PVT LTD 94.8%
Ø      SHALOM INFRASTRUCTURE PVT LTD 51.56%
Ø      INSPIRE HOTEL PVT LTD 99.5%
 CLASIC REALITY PVT LTD 100%
Ø      MARVEL INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
Ø      CAPSTONE INFRASTRUCTURE PVT LTD 99%
 CAMEL ASIA HOLDING PVT LTD 78.84%
Ø      JAGATI PUBLICATION PVT LTD 69.12%
Ø      INDIRA TELEVISION LTD 51.22%
JANANI INFRASTRACTURE PVT LTD 67.91%
 BHAGVATH SANNIDHI ESTATES PVT LTD 72.77%
HARISH INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
 SILCON INFRASTRUCTURE PVT LTD                      

4. BHARTHI CEMENT CORPORATION PVT LTD 69%

                   2004
YSR Family Promoted 3 Companies and Invested
1. Sandur Power Company Ltd               (Rs. 17.00 Cr)
2.  Saraswati Power & Infrastructure Ltd (Rs. 3.02 Cr)
3.  Silicon Infrastructure PvT Ltd               (Rs. 7.47 Cr)


 YSR FAMILY

 1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
       2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
       3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%
       4. SICLCON INFRASTRUCTURE PVT LTD 99%

2005
               
 M/s. Sandur Power Company Ltd
&
M/s. Saraswati Power & Infrastructure Ltd

Promoted 6 subsidiary companies and Invested

1.       Carmel Asia Holdings PvT Ltd (Rs. 12.08 Cr)
2.     Pulivendula Polymers PvT Ltd (Rs. 1.00 Cr)
3.     Silicon Builders PvT Ltd (Rs. 23.70 Cr)
4.     Classic Realty PvT Ltd (Rs. 78.89 Cr)
5.     Marvel Infrastructure PvT Ltd (Rs. 20.24 Cr)
6.     Bhagwath Sannidi Estates PvT Ltd (Rs. 2.41Cr)

YSR FAMILY
1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
     2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
¨  PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD 33%
    3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%
 SILCON BUILDERS PVT LTD 94.8%
 CLASIC REALITY PVT LTD 100%
Ø MARVEL INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
  CARMEL ASIA HOLDING PVT LTD 78.84%
  BHAGVATH SANNIDHI ESTATES PVT LTD 72.77% 
   SILCON INFRASTRUCTURE PVT LTD                      


2006

    M/s. Carmel Asia Holdings P Ltd
M/s. Classic Realty PvT Ltd
&
M/s. Silicon Builders PvT Ltd
Promoted 4 subsidiary companies and invested
1.    Janani Infrastructure PvT Ltd           (Rs. 9.95 Cr)
2.    Jagati Publications PvT Ltd              (Rs. 73.56 Cr)
(Saakshi Telugu News Daily)
3.       Indira Television Ltd (Saakshi TV) (Rs.10.22 Cr)
4.       Shalom Infrastructure PvT Ltd         (Rs. 8.98 Cr)


                        YSR FAMILY
1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
     2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
¨       PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD 33%
    3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%
SILCON BUILDERS PVT LTD 94.8%
Ø      SHALOM INFRASTRUCTURE PVT LTD 51.56%
CLASIC REALITY PVT LTD 100%
Ø      MARVEL INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
 CARMEL ASIA HOLDING PVT LTD 78.84%
Ø      JAGATI PUBLICATION PVT LTD 69.12%
Ø      INDIRA TELEVISION LTD 51.22%
Ø      JANANI INFRASTRACTURE PVT LTD 67.91%
 BHAGVATH SANNIDHI ESTATES PVT LTD 72.77%
SILCON INFRASTRUCTURE PVT LTD     99%                 2007

Mr. YSR Family
M/s. Sandur Power Company Ltd
M/s. Silicon Builders PvT Ltd
&
M/s. Classic Realty PvT Ltd
Promoted 4 subsidiary companies and invested

1.     Bharti Cement Corporation Ltd  (Rs. 45.18 Cr)
2.     Harish Infrastructure PvT Ltd     (Rs. 4.97 Cr)
3.     Inspire Hotels PvT Ltd                 (Rs. 5.97 Cr)
4.     Capstone Infrastructure PvT Ltd   (Rs. 4.42 Cr)
                      


YSR FAMILY

1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
     2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
¨       PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD 33%
    3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%
SILCON BUILDERS PVT LTD 94.8%
Ø      SHALOM INFRASTRUCTURE PVT LTD 51.56%
Ø      INSPIRE HOTEL PVT LTD 99.5%
CLASIC REALITY PVT LTD 100%
Ø      MARVEL INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
Ø      CAPSTONE INFRASTRUCTURE PVT LTD 99%
CARMEL ASIA HOLDING PVT LTD 78.84%
Ø      JAGATI PUBLICATION PVT LTD 69.12%
Ø      INDIRA TELEVISION LTD 51.22%
Ø      JANANI INFRASTRACTURE PVT LTD 67.91%
 BHAGVATH SANNIDHI ESTATES PVT LTD 72.77%
 HARISH INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
SILCON INFRASTRUCTURE PVT LTD    99%                   

4. BHARTHI CEMENT CORPORATION PVT LTD 69%


THE STORY OF SANDUR POWER COMPANY LTD


v      M/s. Sandur power a 22.5 mw power plant in Karnataka as prime channel for routing the money.
v      Availed loan from Banks initially and subsequently, diluted their shareholding in favour of M/s 2i Capital and Pluri investments, Mauritius based P.C.C. companies at a premium of Rs. 71 per share and disposed 17.5% of the total equity of Sandur. In total Sandur received Rs. 125 crores from 2i & Pluri.
v      Any 22.5 MW power plant can be setup in our country with a maximum investment of Rs. 90 crores (MW @ Rs. 4 crore). If 17.5% share holding is Rs. 125 crores, then the total company value is estimated at Rs. 714 crores. i.e., each MW cost Rs 31.73 crores.
v      A MW capital cost is Rs. 31.73 crores valuated for obtaining the investment in Sandur from 2i & Pluri, which is suspicious and here we can confirm that the corruption money of Mr. Y.S has been routed to Mauritius using hawala and obtained back through 2i & pluri, which is nothing but money laundering.
v       With that amount Sandur repaid the total bank borrowings and become Investment Company.

THE STORY OF SANDUR POWER COMPANY LTD

v      Subsequently in the year 2007-08 Mr. Y.S. Jagan disposed of his shares in Sandur (1,04,62500 shares) to Mr. N. Prasad, (Matrix Prasad) Sigma oxygen limited, Sai Surya Warehousing, Excel Prosoft Ltd, Nelcast Finance, Z M Infotech Ltd.,(all belonging to one family) and obtained more than Rs. 675 crores. All the persons purchased the shares of Mr. Jagan are benefited directly or indirectly from the Govt of Andhra Pradesh.
v      From Sandur the investments are flown to Silicon Builders, Classic Realty, Carmel Asia, Janani Infra, Bhagawath Sannidi, Harish Infra, Silicon Infra, Shalom Infra (All are in Real Estate Business).
v      In turn from Silicon Builders and Carmel Asia the funds are flown to Jagati Publications & Indira Television Ltd which are in Print & Electronic Media. This is nothing but routing of FDI accepted by Sandur to Media Companies through real estate companies.
v      The above is evidence for siphoning of funds and showing official route to Money Launders.
v      The above is nothing but corruption chanalised using the corporates, which will badly affect the Indian corporate in nearer future.
v      In Sandur Y.S. (family / concerns) holding 37% Stake.
v      In total Y.S. Family received 800 Crores in Sandur Scam.
v      The company violated FEMA Act, Companies Act and used the law to channel corruption money.
           


JAGATI PUBLICATIONS

v      In Jagati Publications shares are allotted to Y.S. (family / concerns) at face value Rs. 10/- only.
v      For others shares are allotted at a premium of Rs 350/- per share. The valuation of the company done by M/s. Deloitte at Rs. 3,500 Crores (which is abnormal for non existent new company).
v      The above valuation benefited Y.S. (family / concerns) with Rs. 2,500 Crores (3,500 Crores x 69 %).
v      In jagati publications 69 % shares are allotted to Y.S. (family / concerns) at Rs. 10/-.
v      Mr. N. Prasad (Matrix) Gilchrist Investments (Matrix) allotted 11, 11,109 shares, Alfa villas 4, 16, 666 shares, Alfa Avenues 4, 16,666 shares at a premium of Rs. 350/- and invested Rs. 70.00 Crores. Mr. N. Prasad group has been awarded Nizampatnam and Vadarevu Port Projects (VANPIC) & Krishnapatnam Port Project along with Thermal Power Project.
v      PVP Business Ventures (Potluri Prasad) - 13, 88,888 shares and invested Rs. 50 Crores has been allotted 800 acres around Nadargul (nearer to Hyderabad International Airport).
v      ERES (Ramky Group) 2, 22,222 shares Rs. 7.77 Cr – awarded Vizag Pharmacity.
v      K. Prasad Reddy (Hetero Group) 1, 94, 441 shares Rs. 13.00 Cr – awarded Jadcharla SEZ.
v      Trident Life Sciences (Aurobindo Group) 1, 94,444 shares Rs.       Cr – awarded Jadcharla SEZ.
v      Pioneer Infra (Pennar Group) 5,55,555 shares Rs. 19 Crores – awarded Lease of
v      Mines & Star Hotel at Jubilee Hills.
v       

           BHARTHI CEMENTS (RAGHU RAM)

v      In Bharathi Cements shares are allotted 4, 51, 85,000 shares to Y.S. (Family / concerns) for rs. 10/- only.
v      The premium is ranged between Rs. 94/- to Rs. 1440/- to different persons.
v      In Bharathi Cements Y.S. (Family / concerns) holds 69 % and benefited Rs. 6,500 Crores.
v      India Cements Ltd purchased 12, 50,000 shares at a premium of Rs. 110/- per share paid Rs. 15.00 Crores – awarded with Lime stone Mines.
v      M/s. G2 Corporate services Ltd (Matrix Prasad) purchased 64, 42,300 shares at a premium of Rs. 94/- per share and invested Rs. 67 Crores. Mr. N. Prasad purchased 4, 59,459 shares at a premium of Rs. 175/- per share and invested Rs. 8.50 Crores.
v      M/s. Dalmia Cements Ltd purchased 16, 66,600 shares Premium @ 110/-, 1, 37,931 shares Premium @ 1440/-, 68,965 shares premium @ 1440/- and invested Rs. 50 Crores – awarded with Lime stone Mines.
v      Y.S. (Family / concerns) controls Bharathi cement corporation with 4, 51, 85,000 (69%) shares with an investment of only Rs. 45 Crores. While the others accounting for 31 % shares have invested Rs. 250 Crores.
v      Similarly in Janani Infrastructure shares are allotted at a premium of Rs. 102/- per share, Shalom Infrastructure at a Premium of Rs. 30/-, Indira Television at a premium of Rs. 600/- per share.

THE STORY OF SARASWATI POWER & INDUSTRIES LTD

v      Originally company belongs to Grandhi Eswara rao, G. Satish, G. Shasikala and others. Subsequently in 31-10-1999 Mr. Jagan Mohan Reddy joined as Managing Director.
v      D. Chandra Sekhar Reddy joined as Director on 31-10-1999
v      N. Sunil Kumar Reddy joined as director on 01-07-2001
v      Mr. Grandhi Eswara Rao resigned on 01-07-2000
v      Mr. Grandhi Satish Kumar resigned as director on 09-12-1999
v      Grandhi Sashikala resigned as director on 09-12-1999
v      MCB Reddy resigned as director on 09-12-1999
v      V. Vijaya Sai Reddy joined as director on 01-07-2000 and Resigned on 12-08-2002
v      The Company auditors are S.P. Associates, Chennai. They were also the same auditors up to 2008 for Jagati Publications.
v      As seen from the documents share application money as on 31-03-2006 was Rs. 2.6 Crores and it was continued till 31-03-2007 also. The same is Violation of the Companies Act, 1956.
v      In the annual reports of the company the directors who are retired, appointed or reappointed is not mentioned.
v      The entire family is holding the shares in Saraswati Power. The share holding pattern is as below. As seen from Balance sheet Share Premium collected is Rs. 1,33,23,750/-.
v      As seen from the Balance Sheet there is USL of Rs. 3.3 Crores as on 31-03-2007 and 3.70 Crores as 31-03-2006 from Sandur Power Company Ltd. the same should be matched with the accounts of Sandur Power Co Ltd. Please verify for act violation for accepting deposit from companies other than the promoters. Whether this is acceptance of deposits or what else?.
v      As seen from the Balance sheet the company invested Rs. 1 Crore in Pulivendula Poly PvT Ltd much before than 31-03-06. Whether the shares allotted or not? if shares are allotted is Pulivendula Polymers PvT Ltd was declared as subsidiary or not? Form -2 for shares filed or not? Not filed.
v      As seen from the Balance Sheet the company has purchased shares in Sandur power co ltd before 31-03-2005 with Rs. 1,74,40,000 (17,44,000 shares).
v      As seen from the Balance Sheet USL is of Rs. 3.30 Crores from Sandur Power and invested the same amount in Sandur power & Pulivendula Polymers with an amount of Rs. 2.74 Crores. Whether any Act violation for investment of share in a company can be made by availing USL from the same company. What is the interest rate applied for USL and if no interest is charges why?.


THE STORY OF SARASWATI POWER & INDUSTRIES LTD

v      As seen from Balance Sheet schedule 15 the company paid Rs. 14.92 Lakhs as interest on deposit for the year 31-03-2006 and Rs. 32.90 Lakhs for 31-03-2007 at the same time the company has not received any dividend from Sandur power on the shares invested.
v      One side the company is paying interest to Sandur power this is artificial booking of expenditure in Saraswati power to reduce the profits and income tax. This is a clear case for economic offenses U/s. 234 since both the companies are under the management of same promoter and case can be referred to income tax also.
v      Here the Govt of India lost Income tax to the tune of Rs. 10.85 Lakhs for the year 2006-07.
v      As per the information available to us the share application money invested by KSN Soft (belonging to K. Srinivasa Naidu who is a share holder in Indira Television Ltd with 48.5 % stake. @ Rs. 10/- and he is the share holder in Carmel Asia holding 1,96,372 shares.
v       ERP Applications P Ltd also invested in share application money
v      Nelsoft / Nelcast / V. Vijaya Sai reddy (Auditor) Ex director in Jagati also invested in share application money
v      Nelsoft directors were spouse of Vijaya Sai reddy and his mother.
v      Here we declare that the KSN Soft earned profit of 90% which is normally not seen.
v      The Share Application Money of Rs. 2.60 Crores was paid before 31-03-2006 by ………………………..and no allotment was made till 31-03-07 which violation as per Act. If not refunded Sec 58 A will attract.
v      As the information available to us by selling the shares with premium to Kealawn, Sigma Oxygen, & Nelcast by taking share application money the company paid or repaid the total loans with IREDA.
v      Here we can conclude Y.S. family routed their corruption money through the above firms in to saraswati power. The above companies are having substantial official balances / white in their books of accounts by declaring abnormal profits.
 

THE STORY OF PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD

v      As seen from the Balance sheet as on 31-03-2008  the company availed a Secured Loan taken from Centurion Bank of Punjab about Rs. 4.59 Crores (2.57 Crore Term Loan, OCC 2.02 Crores).
v      The company availed an USL of Rs 1.34 Crores from India Cements ltd during the year 07-08. What is the necessity for ICL to extend unsecured loan to a private limited company
v      The Centurion Bank of Punjab sanctioned a term loan of Rs. 651 Lakhs, Cash Credit of Rs. 140 Lakhs, ILC of Rs. 25 Lakhs aggregating to Rs. 816 Lakhs on 20-06-2006.
v      The loan was amended on 26-10-2007 and CC limit was enhanced to Rs. 200 Lakhs
v      How a One Lakh Authorised Capital company availed a Loan of Rs. 816 Lakhs. The balance as on 31-03-2008 is of Rs. 4.59 Crores.
v      The Question is how one Lakh Authorised Capital Company availed Loan of Rs. 4.59 Crores. As per the companies act the loans of the company can not exceed 10 / 20 times of the share capital / net worth of the company. Any bank/financial institution extending funding will first ask the company to convert the share application money as issued, subscribed and paid up capital. How the bank ignored the above and interestingly the bank renewed the OCC limits and enhanced the limits during the year 07-08. All these will be happened only with influence only. Here it seems to be the banks are also colluded with the promoter.
v      As seen from the balance sheet as on 31-03-2007 the Advance for Share capital is of Rs. 3.10 Crores and the same figures as on 31.3.08 also. The same was as on 31-03-2006 is of Rs. 1.59 crores. The question is what is Advance for Share Capital??. Whether this is the share application money?
v      Out of the above amount Rs. 1.00 crores was paid by M/s Saraswati Power & Industries Ltd., (which is belonging to Sri. Y. S Jagan Mohan reddy family) and for balance Rs. 2.10 cores the details are not available. Who are the investors for Rs. 2.10 crores?
v      Regd. Office of the company is residential address of Y.S. Family.
v      The promoters of the company are Share Holders in Sandur Power also.
v      The Share Application Money Received from Investors / Companies have to be converted as share capital with in a period of 90 days otherwise the same shall be treated as deposit accepted by the company, which will be violation of act. If share application money was not converted as share capital with in 90 day the same should be refunded to the investors. Neither conversion as share capital nor refund was happened in this company. So the same was punishable under companies act.
v      Y.S. Jagan Mohan Reddy has been resigned as Director from Pulivendula Polymers on 09-12-2006.
v      The Authorised share capital is Rs.3 Crores (at present)  and the share application Money Rs. 3.10 Crore Issued Share capital is Rs. 100000/-.The Share Application Money is crossing total authorized capital and it is a violation.THE STORY OF BHARATHI CEMENT CORPORATION LTD

v      As seen from the Balance sheet 4, 51, 85,000 shares are allotted to Y.S. Jagan Mohan Reddy, Sandur Power & Silicon Builders P Ltd which constitutes 83.5% of the total shares allotted up to 31-03-08 (Amounted 5, 40, 85,255).
v      As seen from the Balance sheet the Issued, Subscribed & Paid –up share capital is only Rs. 5.00 Lakhs by the end of 31-03-06 out of which 4.42 Lakhs is Pre-Operative Expenditure.
v      The Regd. Office of the company is the residential Address of Y.S. family.
v      Y.S. family entered in to the company in the year 2006-07 and acquired shares to the tune of 4, 51, and 85,000 @ 10 /- each. Amounting to 45.18 Crores.
v      As seen from above Share allotment total shares are allotted to various companies & industries at a premium ranged between Rs. 94/- to 1440/- per share.
v      M/s. G2 Corporate Services paid an amount of 67 Crores to acquire 64,42,300/- shares and Nimmagadda Prasad paid 8.5 Crores for 4,59,459 shares in total N. Prasad paid 75 Crores to acquire 69 Lakhs of Shares.
v      M/s. India Cements Ltd paid an amount of 15 Crores to acquire 12, 50,000 shares.
v      M/s. Dalmia Cements Ltd paid Rs. 50 Crores to acquire 18, 73,496 shares.
v      From the above we can clearly confirm the shares are being allotted to other at abnormal price and the same is suspicious.
v      In any company the shares are being purchased by others at a premium when the promoters are having substantial experience & expertise but in this case the promoters are not having any experience & expertise in this field. But other minority share holders acquired shares with abnormal premium are well experienced and market leaders in cement industries (Dalmia & India Cements)
v      If the share of the Y.S. family are disposed at the price given to Dalmia Cements Ltd Y.S. family will get 6,650 Crores.

                                  YSR FAMILY
1. FOREST PALNTATION INDIA LTD
     2. SARSWATHI POWER & INDUSTRIES LTD   86%
                  PULIVENDULA POLYMERS PVT LTD 33%
    3. SANDUR POWR COMPANY PVT LTD 37%
       SILCON BUILDERS PVT LTD 94.8%
Ø      SHALOM INFRASTRUCTURE PVT LTD 51.56%
Ø      INSPIRE HOTEL PVT LTD 99.5%
CLASIC REALITY PVT LTD 100%
Ø   MARVEL INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
Ø  CAPSTONE INFRASTRUCTURE PVT LTD 99%
  CAMEL ASIA HOLDING PVT LTD 78.84%
Ø  JAGATI PUBLICATION PVT LTD 69.12%
Ø   INDIRA TELEVISION LTD 51.22%
Ø  JANANI INFRASTRACTURE PVT LTD 67.91%
BHAGVATH SANNIDHI ESTATES PVT LTD 72.77%
HARISH INFRASTRUCTURE PVT LTD 99.8%
SILCON INFRASTRUCTURE PVT LTD                      

4. BHARTHI CEMENT CORPORATION PVT LTD 69%


Also Read     YSR Family Loot
Also Read    YSR an Hindu hater