Wednesday, March 16, 2011

My Take on uprooting statues on Tank Bund , Hyderabad
RAJ KARSEWAK Said ::: ఈ నా కొడుకులకు ప్రాణం లేని రాతి విగ్రహాలు పైన ఉన్న FEELING'S మనషుల ప్రణాల పైన లెవ్వు .... నిసందేహంగా ఈ జాతి రాక్షస జాతియే , నిన్నటి వానర సైన్యం యొక్క లంక దహనంతో నైన ఈ రావనసురుల జాతికి కాస్త బుద్ది వస్తాడని ఆశిద్దాం . లేదంటే రావణాసురునికి , సూర్పానక కు పట్టిన గతి వీరికి పట్టుతడి .
నిన్నటి దాక .... ట్యాంక్ బాండ్ మాద
ి - విగ్రహాలు వాల్లవీ .
నేడు ........... ట్యాంక్ బుండ్ మాదే - విగ్రహాలు మావే .


   
Santosh Thati Said ::: @raj well said but still destroying idols of such great personalities....
 
 My Take : 
RAJ KARSEWAK Said ::: Santosh , I respect your feelings , but wont second them now as we are in middle of War with Seemandhra Plutocrats . Let me take a leaf out of History to explain you the anguish behind the destroying those lifeless statues. Our boys did what Hanuman did in Lanka when he was humiliated by Ravan and his Asuras . Then Lanka was considered best city in 3 Lokas , It was known for its architectural beauty Even Deva Raja Indra envied it . Many think Ravana built it .Nope , It was built by Kubera . Just like our Seemandhrites , Ravansura forcefully occupied it . Over a period of time Lanka has sinked with Ravanas Strength And Power. He was so proud of it . Knowing this very well Hanuman burnt Lanka city to teach a lesson to Ravanasura . In that fire in lanka (may be) many temples of Lord Shiva too were burnt . So do you blame Hanuman for burning down Lord Shiva Temples during Lanka-Dahanam ???

On same lines T-Vanara Sena did the same , they too felt those statues as " Symbols of Seemandhra Oppression" and uprooted them to wash away all the synbols of SeemaAndhra domination. This is inevitable . Tell me if they are great personalities why arent they erected in Seemandhra cities . how many of those statues are placed in their towns . We see Telugu talli (Sic) statue in HYD , but tell me how many Statues of Telugu talli are erected in SeemaAndhra ??

This is clever trick by SeemaAndhra bastards to showcase their domination over Telangana . For same reason they had put so many SA statues on Tank Bund. Why just SeemaAndhra statues , arent there any great personalities in my Telangana ??

Before we debate about uprooting of statues , lets also assess the ground situation. Police have literally turned TG into JAIL. In districts almost 1 lakh activist were arrested . 45 Trains coming to HYD were cancelled , buses were stoped . By these acts of "State Violence" our basic right to protest peacefully was curbed. I was there on Tank Bund , to reach there i had to fight pitched battle with police , jump into tank bund , crawl on drainage lines to reach the spot . This is my town , Grand fathers town and iam not allowed to moove freely . A seemandhra looter YS JAGAN can do Hunger Strike in HYD city for 7 consecutive days without police permission , but natives right to protest is Gagged . Why these double standards ???
 
Its SeemaAndhra ego that resulted in such acts by TG activists . Mark my words a day will come when we will liberate city after city by force . leve it , i dont want to go into how N when we will liberate my Telangana, i leave it for another day .

Lastly , I personally have no hate for great personalities . believe me after writing all the above anguish , it was I and our friend Prasanna who stopped activist who were stoning those statues with small pebbles . We both and other activists not just stopped them from damaging but sent them off . When we left seeing statues safe this untoward incident has happened . We rushed back there and saw huge crowd has taken over statues and we cudnt do anything .

I have love for those great personalities , when TJac Kodandaram gave call to boycott Krishna Devaraya 400 yrs coronation celebration . I wrote a post on my Blog condemning Kodandaram . Read it here http://tinyurl.com/5whz8ws . Having said that , now i have no regrets telling you that i was happy , cheered, clapped , whisled when those statues were being pulled down . I felt those lifeless statues are the reminders of our slavery and boys are just washing away those slavery symbols.

Santosh , History is written by those people who are in Power. So dont believe what SA media broadcasts. I have my doubts over those demolition . I strongly feel this as the gameplan of those who oppose telangana formation . If not why someone will attack pro-TG MP's like KKand Madhu Yaski . There were attempts to belittle KCR . KCR was not allowed to stepdown from his car. he cameback only when Commisioner AK Khan personally requested him to go to Tank BUnd with police escort.

DGP Aravind Rao and Governor are capable of doing this . Do you remember it was policemen who burnt Press vehicles in OU ?? Stron belief among natives is, It was Policemen who had put few bombs in OU and bluffed that students are armed with weapons and it was Policemen who burnt RTC buses at Tarnaka and put blame on OU Students . If policemen can do all these criminal things , then think over their involvement on this fateful day. Iam not pushing the blame onto them , but i want to go on record that we have our doubts, that few politicians and SeemaAndhra policemen may have collaborated to damage TG agitation.

I was told that , On that fateful day all the AP police stayed away from Tank Bund . Onlu RAF were seen there . Around 3.30 and Inspector by Name Chakrapani came in Jeep and Laticharge the activist for no reason . This act of Inspector has provoked the onlookers and attacked him making him flee leaving his GYPSY jeep . People were so pissed off that they burnt his Jeep and not able to control their anger they turned it on to those statues. Now I wonder why an Inspector came on to Tank Bund where as all his counterparts were stationed away from Tank Bund. So Try to read the gameplan of Police Dept. I strongly feel that it was part of gameplan to provoke the agitators and make them do what they dont intended to.

So Santosh dont believe what you see and read , wait for another day . Truth will prevail .
( The above post is the debate I had with a friend on Facebook  )

 

12 comments:

Anonymous said...

@raj, u wrote many articles about hinduism.
mee koothi mooka.
adhe vanara sena koolchina vigrahallo okati annamacharyula vaaridi
he was the greatest devotee of lord Vnekateswara.
mari ippudu thamaru hinduism side aa leka telangana side aaa???
chandrababu naidu veyyi kaalla mandapam koolchinanduku ayina anni edurudebbale rajakeeyanga
ttd sommu dochukunnanduku ysr kukka saavu sachhadu.
alantidi meeru poyi poyi alanti Srivaari thone pettukunnaru
and regarding

Anonymous said...

I strongly feel this as the gameplan of those who oppose telangana formation

mari 4 days kindata im prouud of wat is done annadi evaro??
nee athmana??
asalu nuvvu em rastunnavo neekaina artham avutundaraa burrleni vedhava

nee burralo matti unda,peda unda leka kcr and vaadi "lover"lagadapati galla vomiting kalipinmdi unda???

Anonymous said...

Why just SeemaAndhra statues , arent there any great personalities in my Telangana ??

arey pichhi naa kodaka

aa goppavallu unna kalamlo telangana and andhra veruga levu raa
telusukoraa matti burra vedhava

sri sri and jashua tappa aa vigrahallo migitha vaaru andaru 1956 kante mundu poyina valle
meeru koolchina tikkana nellorelo putti kakatiyulla kalamlo orugallu\ki vachhadu.
adhe orugalluki chendina bammera pothuna cudapah jilla ontimittalo kavyalu rasaadu
kakatiya dynasty had marritial alliances with coastal andhra
pothana and srinathudu of guntur district were brothers in law.

koncham mokaalu vaaduthu undara appudaina
daddamma

whytelangana? said...

u said lifeless statues.
then y is it that karsewaks are so keen on installing ram laalla's idols in ayodhya?
they are also "lifeless" right?
suppose mee tandrigaari foto meeda evaraina ummi, nenu ayina moham meeda umma ledu aa chitraniki praanam ledu kada ante meeru sahistaara?
and you are talking about jaathi.
guruvula meeda cheyyi chesukune mee vidyarthulathi em jaathi?
judgesni ammanaa boothulu titte mee lawyersdi em jaathi?
thoti mla meeda daadi chese mee trs valaldi em jaathi?
peddalani gauravinchali ane kaneesa ingitham leni needi em jaathi???
and Mr.Raj, u said dgp himself got the buuses burnt and is baling the students.ante mee students notlo velu pettina korakani amayakula???

whytelangana? said...

after seeing the incidents on tank bund and the way ur MLAs behaved with jp few weeks ebfor that, i get a doubt wether u r mature enough to handle a democracy.
himsa vidhwamsam tappa mari emi teliyani mee lanti unmaadulu seperate state kaadu kadha, muncipal ward membersga koda panikiraaru
okka maatalo cheppalante meeru manavajaathike kalankalu.
even then one option shd be given to you-weel make telangana a seperate country and not just a state.kaani evadaina bayatiki vachhado kaallu viriagakotti chetullu pedthem.
because u(i mean violent agitattors and NOT the common people)people dont seem to have basic standards of decent public behaviour

whytelangana? said...

and 1 small clarification,
by the term "you", i mean the fanatics like mr.raj who know nothing other than violence and NOT the common people of telangana whom i consider my brothers

vikram said...

Guys the context here is for seperate state..And its funny to hear from ppl who made agitation in 1950's for a seperate Andhra state...Better you guys dont forget it...And coming to Agitation of telangana if you try to enforce an agitation by police,Rubber Bullets you end up in making more worse..and thats the fact...Firing Rubber bullets on OU students and Lati Charges you will never comment on this bcoz..they are not from your region..Guys this a Message what happend on tankbund that we want Seperate telangana ... and for ppl who pretending that its not an issue its a message to them...And we belive SA common ppl are our brothers ...

Gandaragolaka said...

Hi Raj,

I dont know why Andhras feel that they need to visit only this blog among millions and abuse you senselessly. I can clearly see the frustration and helplessness of these people. Their comments give out a warm feeling that now, even they think that Telangana is inevitable.

I can clearly see an irrepairable and still widening gap between Andhras and Telanganites in Hyderabad. There is NO way Andhras and Telanganites can stay in the same city peacefully anymore.

So dear Andhra friends, the following are likely scenarios for you and their likelihood of happening:

a) The majority of you decide wisely that dont like Hyderabad anymore and using good common sense, you go back to Andhra in peace. But likelihood of this happening is less than 10%.

b) The majority of you decide to stay back in Hyderabad and adopt a more practical approach. Hence leave your false ego and you start mingling yourselves with the local culture and local attitudes more and more and become like marathis, kannadigas, gujaratis, marwadis, keralites, etc. But likelihood of this happening is again, less than 5%.

c) Majority of you do not want to leave Hyderabad, but still hold on to your false prestige and egos and continue showing disrespect to our culture and heritage. What generally happens in these cases is a completely unnecessary and highly wasteful conflict for which the immigrants are completely responsible. And generally, its the immigrants who suffer more in these conflicts. Sadly, the likelihood of this happening is more than 85%.

No one can change what has been pre-written.

Jai Telangana!

Pradeep V said...

Raj,

You are narrating Tank Bund Destruction with the Lanka Dahan. It is riduculous. Lord Hanuman didn't burn Shiva Temples wantedly. It was by mistake. Where as destroying these statues were pre planned. You are saying Right Wing, but doing all the left wing things. Don't claim your self to be a hindu. It will be like The Hindu news paper.

You said there were several suicides of Telangana. But that is not true. They have been killed by the Pro Naxal and communists wantedly and they were shown as suicides. Every body knows that and being a Telangana Wadi, you don't know this news.

For Telangana, injustification is done by the Leaders of Seemandhra not all Seemandhra people.

If you are really a righ wing activist, we should aim for a seperate telangana as seemandra peoples as brothers.

Gandaragolaka said...

Pradeep:

I dont need to defend Raj but I have to point out that this statement of yours is just plain bullshit:

"Lord Hanuman didn't burn Shiva Temples wantedly. It was by mistake."

Pradeep, there are many Ramayans in existence, but the source of all Ramayans is Valmiki Ramayan.

So, can you give me the exact reference (which kaand, which sarg, which shlok) where it says in Valmiki Ramayan that "Hanuman destroyed shiva temples by mistake"?

Please dont try to twist the sacred story of Ramayan for your benefit. Forget about temples, when Hanuman set out to destroy Lanka, he knew houses of people will also get burnt. Each house will have its own dev-ghar (puja-mandiram). Most probably Bhagvan Shiva would have been worshipped in each house in Lanka. So when Valmiki does not feel bad about any temple burnt down during destruction of Lanka, why are you feeling bad?

Now if you say that actually Valmiki also committed a mistake by not accepting Hanuman's mistake, then hats off to you. Bhaarat is in a very bad shape with embarassing right wingers like you :)

And interesting statements about pro-naxals killing students. Are you from CBI? Or may be from IB? or may be from NIA? or may be from CIA? Or may be one of Men In Black? Wow! How do you know so much dude? I am choo choo impressed yaa!

Anonymous said...

@Raj - so called great karasewak (all blogs filled with lot of hatred like Sonia gandhi killing Rajiv gandi to clear her path...which we never ever read in any media...only plot was leaked to Mr Raj in a private conversation with Sonia Gandhi probably...)

I am not expecting a better blog from you than this one...after reading few of your other blogs. You grownup in a irrational environment and got physcic...You need a physchoterapist.

Coming to comparing andhra pradesh people occupying hyderabad like Ravana occupied lanka - who the hell are you to stop anyone to come and settle in hyderabad? An INDIAN can do that. Its not occupying u moron...its a basic RIGHT for any INDIAN. For andhra people...its their OWN capital city.

If you are dreaming to throw them out, checkout your assess to...since for a knife it is all same. It dont know, just because it is made in andhra or telangana. If you try to threaten andhra people, they start fight back and blood for blood will only end in destruction.

Instead of sitting at home and writing hatred blogs, try to come and fight in the field...FIGHT in the right direction. Not with envy...with RIGHT values. May god bless you and please get well soon.

Gultmaxx said...

dude.. stop wasting time and start writing something on web which can get u life or something which might earn you some respect. Try taking some counseling sessions because I think you are filled with Inferiority complex (you opinion: seemandhra domination over TG).