Friday, July 1, 2011

Barking Dog's in Seemandhra Cabinet .

రాబిస్ సోకినా రెండు ఉరి కుక్కలు తెలంగాణా వాదుల ఫై మొర్గుతున్నాయి . లగడపాటి గాడు వేసే బిస్కట్ లకు ఆశ పది నోర్లకు పని పెద్తున్నాయి . ఈ వీడి కుక్కలైన దానం నాగేందర్ ని , ముకేష్ ని మునిసిపాలిటి వారికీ అప్ప చెప్పలే . మెట్రో రైలు వల్లా జర్గుతున్న అన్యాయాలను ప్రశ్నించినదుకు కే సి ర్ ను హైదరాబాద్ లు తిరగానీయరత . ఏమి రా భాయి ముకేష్ హైదరాబాద్ మెట్రో చక్రాల కింద ప్రజల జీవితాలు నాశనం అవతుంటే నీ కంటి కి కనిపిస్తా లేదా ?? ఏమి రా భాయి  నాగేందర్ చిల్లర బతుకు బతికినా  నిన్ను ఎమెల్యే చేస్తే , మంత్రి వయి మా బతుకులనే చిందర వందర చేస్తావ???

ఈ మంత్రులు , హైదరాబాద్ ఫ్రీ జోన్ అంటూ మా ఉద్యోగాలను గా ఆంధ్రోలు దోచుక పొతే మాట్లాడారు , మా భూములను కబ్జా చేస్తే నోరు ఇప్పారు . లగడపాటి గాడు , రాయపాటి గాడు తెలంగాణా ఫై నీచంగా మాట్లాడ్తే  , మీరు ఉల్కరు పలకరు . ఏమి రా అవుటర్ రింగు రోడు, మీ దొంగల మూటా నాయకుడు YSR గాడి కబ్జా భూములో నుంచి పోతుందని దాని రూటు మర్చలేదా ??  కాని మా జీవితాల తో చెలగాటమాడుతున్న మెట్రో రైలు ను జేర అంత రూటు మార్చండి అని KCR అడుగుతే పిచ్చి  పట్టిన కుక్కలు లాగ మొరుగుతర??? అసలు మీ లాంటి చిల్లర్ గాళ్ళను ఎన్నుకొని మేము గలత్ చేసినం . నా కొడుకులారా మీరు మల్లి ఎలక్షన్ల అప్పుడు వస్తార్ కదా అప్పుడు రుచి  చూపిస్తాం ' తెలంగాణా లాత్ ' ఎట్లా వుంటాదో . అప్పుడు మేము జాడీచ్చి తంతే ఎల్లెల్కల పడాలె.

వోరేయి చిల్లర మంత్రులారా తెలంగాణా దెబ్బ ఏందో , ఎలా ఉంటాడో దెబ్బలు తిన్న మీ పార్టీ నాయకులను  అడుగండి , వాళ్ళు  దాని రుచి గురించి రోజంతా చెబుతారు . నిజాం నవాబునే ఉరికిచ్చినోలం రా , రాజాకర్లనే తన్ని తరిమినోల్లం , మీరో లెక్కన మాకు . రండి రా మీకు దైర్యం ఉంటె సుల్తాన్ బజార్ లో తేల్చుకుందాం . తెలంగాణా రాష్ట్ర వ్యతిరేకంగా గని మాట్లాడితే పాత చెప్పుల తో తిరలేసి - మరలేసి కొడుతం . మీ నరం లేని నాలుకలను కోసి కారపు పొడి  పెదతం.   మీకు ఇంకో అవకాశం ఇస్తున్నాం , మారండి , తెలంగాణా కొరకు లేచి నిల్చొంది లేదా మే బతుకులతో మేము తొక్కుడు - బిళ్ళ ఆడుతాం . కర్ర కాల్చి ముతుల ఫై వాతలు పెదతం . బొంద తీసి కిలో మీటర్ లోపల బొంద పెడుతాం.

మీ లాగే నాగం జనార్ధన్ కూడా విర్రవీగిండు , ఆంధ్ర-బాబుల వేసే బిస్కట్ లకు ఆశ పది నోటీ కి వచ్చినట్టు మాట్లాడిండు . అసొంతోన్ని దొరికిచ్చుకొని ఉస్మానియా యునివర్సిటీ లో  గల్ల అందుకొని  దంచుతే, ఆ దెబ్బలు తట్టుకో లేక అయ్యా బాంచెను, కలుమోక్కుతా అన్నాడు . దెబ్బకు ఆంధ్ర బూతం వదిలి “జై తెలంగాణా” అన్నాడు . మీకు నాగం జనార్ధన్ కు పట్టిన గతే పడుతది. మొక సూసి కొడుతం , సకలం-ముకాలం వేయించి మరి దంచుతం . తప్పు అయింది  అంటూ బషికిలు తీసేదాకా “ జై తెలంగాణా” అంటూ ముక్కు నెలకు రాసే దాక ఎసుడే ఏసుడు, దంచుడే దంచుడు  .

No comments: